Ga direct naar inhoud
Nieuws

Gemeenteraden Achterhoek bijpraten over landschap en biodiversiteit

01 oktober 2018 | Anouk Ballot

De Gelderse Natuur en Milieufederatie en Natuurmonumenten gaan op 12 oktober op stap met raadsleden en wethouders van tien Achterhoekse gemeenten. Op het programma staat onder meer een rondrit met een bus, zodat de deelnemers met eigen ogen kunnen zien hoe het coulissenlandschap achteruit gaat en welke gevolgen dit heeft voor de biodiversiteit en de streekidentiteit. De deelnemers krijgen tevens informatie over de maatregelen die zij kunnen nemen om het mooie landschap te behouden.

Typische streek eigen bouw in het prachtige coulissenlandschap van Winterswijk

Het prachtige coulissenlandschap in de Achterhoek staat onder druk. Petra Souwerbren, directeur GNMF: “We zien dat houtwallen, heggen, kruidenrijke bermen en greppels sluipenderwijs verdwijnen. Uit recent onderzoek blijkt echter dat de aanwezigheid hiervan juist een groot positief effect heeft op de biodiversiteit. Het behoud daarvan is dus van groot belang.”

De excursie is een volgende stap in de reeks van acties van de Gelderse Natuur en Milieufederatie en Natuurmonumenten. In het voorjaar is er een petitie aangeboden aan verschillende Achterhoekse gemeenten, een verkiezingsdebat georganiseerd in Bronckhorst en is eenzelfde excursie met de Statenleden georganiseerd. Udo Hassefras, Natuurmonumenten: “Gelukkig zien we al resultaten en hebben verschillende gemeenten maatregelen opgenomen in het bestuursakkoord. In de meeste gemeenten is het landschapsbeleid echter nog niet heel concreet uitgewerkt. De bestuurders zijn de komende jaren nog volop in de gelegenheid om concrete maatregelen te nemen. Deze excursie en de onderlinge uitwisseling over mogelijke maatregelen, helpt om daar invulling aan te geven.” Professor Henk Siepel zal aanwezig zijn om over de oorzaken van de massale insectensterfte te spreken.

Anouk Ballot
Anouk Ballot