Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten protesteert tegen ontwerp-vergunning Misterweg Winterswijk

24 januari 2019 | Ank van Ravenswaaij

Natuurmonumenten heeft protest aangetekend tegen een ontwerp-vergunning van gemeente Winterswijk voor de Misterweg 165. De bewuste percelen werden in 2010 aangewezen als natuurgebied, ter compensatie voor de uitbreiding van het nabijgelegen bedrijventerrein. Voor kwetsbare soorten als de ijsvogelvlinder vormen ze een onmisbare schakel in het Gelderse NatuurNetwerk. De onderhavige ontwerp-vergunning druist in tegen deze afspraken.

kleine ijsvogelvlinder

Het protest wordt gesteund door de Gelderse Natuur- en Milieufederatie, die reeds eerder een brief stuurde aan de raadseleden, en Geldersch Landschap & Kasteelen.

Merijn Biemans, public affairs Natuurmonumenten: “Jaren geleden zijn heldere afspraken gemaakt over het behoud van deze essentiële verbinding. De oplossing die destijds met verschillende partijen tot stand is gekomen, is met trots, ook door de gemeente, naar buiten gecommuniceerd. Vanuit die constructieve samenwerking is het dan ook meer dan bevreemdend dat de partijen van toen, nu niet zijn geïnformeerd over de beoogde bestemmingsplanwijziging. Wij gaan er vanuit dat iedereen zich, met wederzijds vertrouwen, houdt aan gezamenlijk bedachte afspraken met draagvlak. Het Geldersch Landschap en Natuurmonumenten hebben tenslotte al investeringen gedaan om de ecologische verbindingen te realiseren.

Nu is het soms goed mogelijk om te compenseren voor natuur, of nog in te richten natuur, die verloren gaat. In het huidige voorstel wordt echter voornamelijk gekeken naar een te compenseren oppervlakte en niet of de soorten waarvoor het gebied als verbinding zou moeten functioneren, zoals de Kleine ijsvogelvlinder, nog wel werkt.

U weet allemaal dat het slecht gesteld is met onze insecten. Als we echt iets voor de insecten willen doen, dan is het niet gepast om ecologische verbindingszones achteloos te schrappen. Het is zeker niet ondenkbaar dat er een andere verbindingsroute mogelijk is, maar de huidige compensatie voorziet daar zeker niet in”.

Ank van Ravenswaaij
Ank van Ravenswaaij