Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe fase herstelplan Korenburgerveen bij Winterswijk gaat van start

26 mei 2020

Binnenkort start de uitvoering van de nieuwe fase in het herstelplan voor het Korenburgerveen. Om de bijzondere natuur in het gebied meer overlevingskansen te bieden wordt een aantal percelen aan de zuidrand afgeplagd. Dit om de voedselrijke toplaag van de voormalige landbouwgronden te verwijderen. Het plan omvat daarnaast ook het dempen van een aantal watergangen, om de afwatering van het natuurgebied tegen te gaan. De werkzaamheden vinden plaats van half juni tot maart 2021.

orchideeënrijk blauwgrasland

Natura 2000

Het Korenburgerveen is het grootste moerasgebied van oost-Nederland. Het bevat levend hoogveen, elzenrijke moerasbossen, natte heideveldjes en orchideeënrijke blauwgraslanden. Hier leven zeldzame plant- en diersoorten die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van veel en voedselarm water. Vanwege deze bijzondere natuurwaarden is het Korenburgerveen aangewezen als Natura 2000 gebied, wat inhoudt dat er provinciale subsidie beschikbaar is voor natuurherstel. Het herstelplan wordt uitgevoerd door provincie Gelderland in samenwerking met Natuurmonumenten, Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Winterswijk.

Beperking overlast  omwonenden en wandelaars

Van half juni tot eind september vindt er veel grondverzet plaats. Alle betrokken partijen zullen zich maximaal inzetten om de overlast hiervan te beperken. Omwonenden zijn betrokken en geïnformeerd. Om de veiligheid van de wandelaars te borgen wordt de blauwe route, door de randzone, tijdelijk afgesloten. Het Schaddepad wordt ter plekke omgeleid. Deze afsluiting en omleiding duren in ieder geval tot maart 2021. De Korenburgerveen route en de Mentink route kunnen beide nog steeds gelopen worden. De parkeerplaats aan de Arrisveldweg, Winterswijk blijft bereikbaar vanaf de N 319.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar wat het project precies inhoudt? En hoe de natuur zal profiteren van het herstelplan? Kijk dan op https://www.gelderland.nl/Korenburgerveen. Hier kun je je ook aanmelden voor de Nieuwsbrief van de provincie over het herstelproject. Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met Adinda Crans, projectleider van Natuurmonumenten, via [email protected] of M 06 – 15073134.

Korenburgerveen