Fantastisch broedsucces bij de lepelaarkolonie

Door het goed weer en een betere voedselaanbod gaat het dit jaar weer goed met de broedende lepelaars op de kwelder van Schiermonnikoog.

lepelaar bij de Westerplas (foto Floris Kouters)

Lepelaarkolonie op het eiland

De lepelaar is sinds 1990 een trouwe gast op Schiermonnikoog. Tegenwoordig broeden er zo'n 250 paar lepelaar op de eilander kwelder en nog zo'n 30 paar bij de Westerplas. Afgelopen jaar was het broedsucces van de lepelaar heel laag. Door extreem slecht weer in het voorjaar waren veel nesten van de kwelder weggespoeld en veel kuikens verdronken. Dit voorjaar treffen de lepelaars uistekend goed weer en een beter voedselaanbod. In de nesten liggen er op dit moment veel meer gezonde kuikens dan de onderzoekers gewent zijn.

 

Ringonderzoek

Boswachters en onderzoekers doen al sinds de jaren 90 onderzoek naar het broedgedrag van de lepelaarpopulatie op de kwelder van Schiermonnikoog. We ringen de lepelaars om ze beter te kunnen volgen en besschermen tijdens de trek naar Afrika. Door het ringen van lepelaars is de afgelopen jaren veel kennis gewonnen over het broedgedrag van deze bijzondere vogel. Nieuwe broedgebieden en belangrijke voedselgebieden in Europa zijn ook door het onderzoek ontdekt en beter beschermd.  

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo