Ga direct naar inhoud
Nieuws

Historisch slecht broedseizoen voor de Friese weidevogels

23 oktober 2020 | Hanneke Wijnja

Ieder voorjaar spannen duizenden vrijwilligers en professionals zich in om de weidevogels in Fryslân te tellen en te beschermen. De organisaties die deze tellingen (laten) uitvoeren, brengen hun gegevens jaarlijks samen in één overzicht; het Jaarbericht – Weidevogels in Fryslân. Het nieuwste exemplaar werd vrijdagmiddag 23 oktober overhandigd aan de Friese natuurgedeputeerde Douwe Hoogland.

Grutto

Het Jaarbericht wordt samengesteld door een redactie met vertegenwoordigers van Sovon Vogelonderzoek Nederland, Kollektiven Beried Fryslân (KBF), It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, de Bond Friese VogelWachten (BFVW) en Natuurmonumenten.

Slecht broedsucces grutto

De redactie is blij dat het ook dit jaar weer gelukt is om de resultaten van de tellingen te bundelen, maar de organisaties zijn droevig gestemd over het beeld dat deze resultaten geven van het afgelopen broedseizoen. Uit de tellingen blijkt namelijk dat de weidevogels wel aanwezig waren in de Friese weiden en akkers, maar dat zij veel te weinig kuikens groot brachten om de populatie stabiel te houden. Zo kwam het broedsucces van de grutto uit in de categorie ‘slecht’. "Daarmee was het een verloren jaar voor onze vogels en dat kunnen ze bij de huidige aantallen niet meer aan." zo vatte Frans Kloosterman van de BFVW samen.

Bekijk hier het jaarbericht >>

Jaarbericht Friesland 2020

Daadkrachtige stappen

De zes organisaties achter het Jaarbericht roepen op tot daadkrachtige stappen om het tij voor de weidevogels te keren. "We moeten alles op alles zetten om grotere aaneengesloten gebieden te maken die optimaal geschikt zijn voor de weidevogels" gaf Henk de Vries van It Fryske Gea aan. "Ze hebben water en kruiden nodig en variatie in het land". Gedeputeerde Hoogland bedankte de redactie voor haar inspanningen en prees de samenwerking. "Wij als Provincie zien de zorg van zowel de vogels als de veldmensen. We moeten goed blijven samenwerken om de situatie voor de vogels te verbeteren en de neergaande trend te keren" vertelde Hoogland.

Resultaten broedseizoen Greidhoeke

De vijf Friese weidevogelgebieden van Natuurmonumenten Skrok, Skrins, Lionserpolder, Filenspolder en het Hegewiersterfjild beslaan gezamenlijk 520 hectare. Ze liggen verspreid in de Greidhoeke en de Lytse Bouhoeke, ten zuidwesten van Leeuwarden. Lees hier het artikel over het verloop en de resultaten van afgelopen broedseizoen in de Greidhoeke.

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja