Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vroege start van het voorjaar in de Friese weidevogelgebieden

18 februari 2020 | Hanneke Wijnja

Hoewel het voorjaar volgens de kalender nog even op zich laat wachten en sommigen zelfs nog hopen op wat winterweer, is de lente in de Friese weidevogelgebieden aangebroken. De eerste grutto’s zijn gesignaleerd op Skrok, in de Lionserpolder en het Hegewiersterfjild is de veldleeuwerik zangvluchten aan het maken en boven Skrins baltsen de kieviten! Dat het voorjaar zich weer vroeg laat zien verbaast boswachter Sander Veenstra niet meer.

Veldleeuwerik (Alauda arvensis)

Sander: “Gezien de zachte winters van de afgelopen jaren en het welhaast ontbreken van een winter dit jaar, was de verwachting dat we dit typische voorjaarsgedrag al weer vroeg zouden zien in het veld. We zijn daarom ook eerder begonnen met de voorbereidingen op het voorjaar. En dat is gelukt. De weilanden zijn mooi kaal en de greppels staan vol water. We zijn klaar voor een nieuw broedseizoen.”

Broedvogel of trekvogel

Als je door de weidevogelgebieden loopt zie je momenteel talloze vogels. Volgens Sander zijn dat zowel wintergasten die nog niet vertrokken zijn als doortrekkers die komen aansterken en vervolgens doorvliegen naar hun broedgebieden. “We zien nog steeds veel smienten, goudplevieren en ganzen maar ook blauwe kiekendieven waarvan sommigen hier dit jaar overwinterd hebben vanwege het zachte weer en de vele veldmuizen.” De kieviten, grutto’s en veldleeuweriken die hier komen broeden mengen nu met de wintergasten van dezelfde soort. “Zo zitten er nu zowel grutto’s die de winter hier of in het waddengebied doorgebracht hebben en dadelijk gaan vertrekken, als ‘onze’ vogels die zoetjesaan terugkeren uit het zuiden om hier te broeden.”

Grutto (Limosa limosa)

Grutto (Limosa limosa)

Koning van het weiland

Kieviten beginnen jaarlijks als één van de eerste soorten aan hun balts, waarbij ze hoog in de lucht acrobatische taferelen laten zien om indruk te maken op de vrouwtjes. De grutto’s echter zitten nog in hun winterkleed. Sommigen komen hier rusten en zullen vervolgens verder reizen naar onder andere IJsland en Oost-Europa. Ongeveer 85% van de grutto’s broedt echter in Nederland en daarmee is ons land van levensbelang voor dit dier. In 2015 is de “Kening fan ‘e greide” (Koning van het Weiland) uitgeroepen tot onze Nationale Vogel. “Het is ieder jaar dan ook weer een feest om de eerste grutto’s in onze plas-dras te verwelkomen.”

Lees hier meer over de grutto: kenmerken, leefwijze, verspreiding en bescherming.

Wat kun jij doen?

Wil je samen met de boswachter op zoek naar weidevogels en genieten van de vlucht en de roep van talloze vogels boven je hoofd? Schrijf je dan via de website in voor één van de weidevogelexcursies op Skrok en Skrins of in het Hegewiersterfjild.

Natuurmonumenten zet zich in voor het behoud van de weidevogels. We zorgen dat onze natuurgebieden optimaal ingericht zijn en werken samen met boeren, overheden en andere partijen die zich inzetten voor deze vogels. Steun Natuurmonumenten en bescherm de weidevogels op een manier die het beste bij jou past!

Headerfoto: Veldleeuwerik (Alauda arvensis), Saxifraga-Mark Zekhuis

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja