Ga direct naar inhoud
Nieuws

Weidevogelbroedseizoen 2021 Friesland bijzonder succesvol!

13 oktober 2021 | Hanneke Wijnja

Donderdagmiddag 14 oktober kreeg de Friese natuurgedeputeerde Douwe Hoogland het 'Jaarbericht 2021 – Weidevogels in Fryslân' traditiegetrouw overhandigd door Sovon Vogelonderzoek Nederland, Kollektiven Beried Fryslân (KBF), It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, de Bond Friese VogelWachten (BFVW) en Natuurmonumenten. Dit provincie-brede overzicht van de broedresultaten toont aan dat we mogen terugkijken op een zeer succesvol broedseizoen voor de weidevogels!

Grutto kuikens

Broedsucces

Zo bleek uit de tellingen dat het broedsucces van de grutto dit jaar ruimschoots in de categorie ‘voldoende’ uitkwam. Dat betekent dat er in 2021 waarschijnlijk genoeg gruttokuikens groot geworden zijn om de populatie in stand te kunnen houden.

Bekijk hier het jaarbericht >>

Jaarbericht 2021

Waarde van water

Uit het Jaarbericht, dat gebaseerd is op de verzamelde data en op interviews met tellers, blijkt verder de grote waarde van water voor de weidevogels. Het vele regenwater zorgde er in het voorjaar van 2021 voor dat het waterpeil in de hele provincie hoog stond. Gevolg hiervan is dat er voor de weidevogels voldoende voedsel beschikbaar was, dat door de natte zachte bodem ook bereikbaar was voor de gevoelige snavels. Bovendien werd de grasgroei door de natte omstandigheden vertraagd, waardoor boeren pas laat konden maaien. Waar de weidevogels profiteren van de nattigheid, houden grondpredatoren als vos en steenmarter niet van hoog gras en natte voeten. En dat is dan weer een veilig idee voor weidevogelouders!

Natte omstandigheden op Skrok midden in de zomer

Betaald en onbetaald

Gedeputeerde Hoogland bedankte de redactie voor haar inspanningen en prees de samenwerking van de zes organisaties: "Geweldich dat wy yn Fryslân sa folle minsken ha dy’t har, al as net betelle, mei hert en siel ynsette foar ús moaie greidfûgels!" ("Geweldig dat we in Friesland zoveel mensen hebben die al dan niet betaald zich met hart en ziel inzetten voor onze mooie weidevogels!")

Ieder voorjaar spannen duizenden mensen zich in om de weidevogels in Friesland te beschermen en te tellen. Ze zijn allemaal verbonden aan één van de zes organisaties die hun inspanningen en gegevens jaarlijks samenbrengen in het 'Jaarbericht – Weidevogels in Fryslân'. De samenstellers van dit Jaarbericht zijn vertegenwoordigers van Sovon Vogelonderzoek Nederland, Kollektiven Beried Fryslân (KBF), It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, de Bond Friese VogelWachten (BFVW) en Natuurmonumenten. Donderdagmiddag 14 oktober kreeg de Friese natuurgedeputeerde Douwe Hoogland het 'Jaarbericht 2021 – Weidevogels in Fryslân' overhandigd. Dit gebeurde in de 'jarige' Statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden.

Natuurmonumenten Friesland

De vijf Friese weidevogelgebieden van Natuurmonumenten Skrok, Skrins, Lionserpolder, Filenspolder en het Hegewiersterfjild beslaan gezamenlijk zo'n 750 hectare. Ze liggen verspreid in de Greidhoeke en de Lytse Bouhoeke, ten zuidwesten van Leeuwarden.

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja