Skrok

Nieuws uit Skrok

 • Broedresultaten weidevogels
  15 december 2017 | Hanneke Wijnja

  Volledig overzicht broedresultaten Friese weidevogels nu beschikbaar!

  Het inventarisatierapport met de broedresultaten in de Friese weidevogelgebieden van 2017 is beschikbaar. Het kleurrijke rapport beschrijft de resultaten van het afgelopen broedseizoen in de Greidhoeke en Lytse Bouhoeke aan de hand van korte teksten, verhelderende tabellen en een infographic.

 • Eieren Skrok
  24 augustus 2017 | Hanneke Wijnja

  Broedresultaten Greidhoeke bekend: 2017 goed weidevogeljaar

  Het broedseizoen van de weidevogels is voorbij. De kuikens zijn vliegvlug en in onze graslanden wordt weer volop gemaaid. Dat betekent dat we de balans konden opmaken. En die pakt voor de Friese Greidhoeke gelukkig gunstig uit!

 • Vliegende Kolgans
  04 juli 2017 | Hanneke Wijnja

  Duurzame aanpak winterganzen in Friesland nodig

  It Fryske Gea, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland presenteren woensdag een alternatief plan voor de ganzenaanpak in Friesland. De organisaties pleiten voor een aanpak, die toewerkt naar een duurzame balans tussen ganzen en landbouw.

 • Nest eieren Keiviten
  20 maart 2017 | Hanneke Wijnja

  Kieviten hebben de lente in hun bol

  De kieviten zijn echte lentebodes. De eerste eieren zijn gelegd en nu breekt een spannende tijd aan. Hoe gaat dit voorjaar verlopen voor de weidevogels?

 • Grutto
  14 maart 2016 | Hanneke Wijnja

  Grutto Amalia na lange reis terug op Skrins

  Na een lange reis van meer dan 1200 kilometer kwam grutto Amalia vrijdag 11 maart weer terug op het Friese Skrins. Haar maandenlange trektocht vanuit Afrika zit er weer op. Ken je Amalia al? Ze is misschien wel de meest bekende grutto van Nederland!

 • Grutto
  17 februari 2016 | Hanneke Wijnja

  Kom grutto's en smienten kijken in het Hegewiersterfjild

  Half februari is het in de Friese weidevogelgebieden een komen en gaan van allerlei soorten trekvogels. Boswachter Sander Veenstra staat gewapend met een verrekijker over het Hegewiersterfjild te turen en ziet wulpen, smienten en tureluren. Een uitgelezen moment om trekvogels te komen spotten!

 • logo