Veelgestelde vragen over stikstof en natuur

Lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen over stikstof in relatie tot natuur en landbouw.

brandnetels, stikstof

De drie meestgestelde vragen

 • 1. Wat levert het ons op als de stikstofdoelen worden gehaald?

 • 2. Waarom legt Natuurmonumenten zoveel nadruk op noodzaak van verandering in de landbouw?

 • 3. Is Natuurmonumenten tegen boeren?

Andere vragen over natuur en stikstof

 • Wat vindt Natuurmonumenten van de stikstofplannen van het kabinet?

 • Zijn de stikstofreductiedoelen (50% stikstofreductie in 2030) wel nodig?

 • Wat doet stikstof met de natuur?

 • De natuur is zo mooi en we lezen ook regelmatig positieve berichten over de natuur. Heeft de natuur het wel zo moeilijk?

 • Als er wat minder soorten zijn merken we dat toch niet?

 • Moeten we niet gewoon accepteren dat de natuur zal veranderen als gevolg van klimaatsverandering? Soorten komen en gaan.

 • Welk effect heeft stikstof op de verschillende typen natuur?

 • Zijn 160 Natura2000-gebieden nodig in Nederland?

 • Is droogte niet een veel belangrijkere oorzaak van achteruitgang van de natuur dan stikstof?

 • Is vergrassing van de heide niet een natuurlijk proces door inwaaien van zaden uit de omgeving?

 • Waarom vasthouden aan de algemene KDW i.p.v. de werkelijke gebiedsspecifieke natuurkwaliteit centraal stellen?

 • Hoe laat Natuurmonumenten van zich horen; hoe maakt zij haar standpunt zichtbaar voor het publiek?

Vragen over stikstof en landbouw

 • Waarom vindt Natuurmonumenten dat boeren een forse bijdrage moeten leveren aan vermindering van de stikstofuitstoot? Ook andere sectoren stoten stikstof uit.

 • Er is al decennia lang intensieve veehouderij. Waarom is stikstof dan nu ineens een probleem?

 • Waarom legt Natuurmonumenten zoveel nadruk op noodzaak van verandering in de landbouw?

 • Hoe denkt Natuurmonumenten dat boeren kunnen overleven als stikstofreductie betekent dat ze een groot deel van de veestapel moeten inleveren?

 • Vindt Natuurmonumenten dat de veestapel moet krimpen?

 • Is Natuurmonumenten tegen (technologische) innovaties?

 • Kan door intensiever beheer (bijv. meer begrazing, meer maaien) de natuur in stand gehouden worden? Dan kan de landbouw ontzien worden.

logo