Spelregels & prijzen

Doe mee met de fotowedstrijd van Natuurmonumenten: De Foto van de Maand. Elke maand kun je jouw mooiste natuurfoto uploaden en kans maken op een mooie afdruk van je foto!

Meedoen is Natuurmonumenten steunen

Als je meedoet aan de fotowedstrijd van Natuurmonumenten stel je de ingezonden foto’s beschikbaar voor gebruik in onze communicatiemiddelen. Daarmee steun je ons werk en dat is voor ons een waardevolle bijdrage. Wij hebben daardoor meer geld beschikbaar voor het aankopen en beheren van natuurgebieden en jouw deelname komt dus rechtsreeks ten goede aan de natuur in Nederland. Meedoen aan de fotowedstrijd is dus een actieve manier om ons werk te steunen. Wij zijn alle deelnemers dan ook erg dankbaar voor hun bijdrage.

Prijzen

De mooiste inzending wordt uitgeroepen tot Foto van de Maand. De vakjury bepaalt elke maand twee prijswinnaars:  één in de categorie dieren & planten en één in de categorie landschap. De maker van de foto van de maand ontvangt een afdruk van 30 bij 40 centimeter, beschikbaar gesteld door een van onze sponsoren FUJIFILM Tilburg. De foto wordt (met naamsvermelding, rechtenvrij) als beeld opgenomen op deze website en op onze Facebookpagina. De winnende beelden kunnen ook opgenomen worden in de nieuwsbrieven.

Ook meedoen?

Wil je ook meedoen? Upload dan je mooiste digitale natuurfoto (jpeg) op deze site. Vul zorgvuldig je gegevens in. Dus bv "Kees Janssen - Geoorde fuut in Groene Jonker.jpg". Iedere inzender van de fotowedstrijd verklaart akkoord te zijn met de onderstaande voorwaarden. 

Spelregels Foto van de Maand-wedstrijd

 • Deelnemers mogen maximaal drie digitale kleurenfoto’s uploaden per wedstrijd (de wedstrijden lopen per maand)
 • Deelnemers zijn geen professionele fotografen. Medewerkers van Natuurmonumenten en hun huisgenoten/familieleden zijn uitgesloten van deelname.
 • De foto’s betreffen altijd natuur in Nederland (niet in het buitenland)
 • De foto’s moeten digitaal worden ingezonden als jpeg (minimaal formaat 2 MB, maximaal formaat 7 MB, minimale afmeting 3000 px over de langste zijde).
 • Foto’s mogen beperkt bewerkt worden.

  - Toegestaan zijn bewerkingen als uitsnede maken, verscherpen,  Contrast, helderheid, schaduwen, hooglichten en witbalans aanpassen. Ook het wegpoetsen van vuiltjes en vlekjes in toegestaan.

  - Niet toegestaan is het clonen van elementen uit andere beelden, het verwijderen van beeldbepalende elementen uit het ingezonden beeld, teksten of passepartouts toevoegen,

  - Foto’s mogen niet artistiek bewerkt zijn. Dus geen creatieve filters. Het gaat om natuurfoto’s en niet om digitale kunst.

 • Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan Natuurmonumenten het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht  van het beeld voor alle gebruik door Natuurmonumenten. (Hieronder in ieder geval verstaan: het (leden)magazine van Natuurmonumenten, internet, jaarverslag, boeken en brochures die door en voor of in samenwerking met Natuurmonumenten geproduceerd worden (waaronder begrepen beelden in artikelen, persberichten die onder verantwoording van Natuurmonumenten geplaatst/geproduceerd worden in externe media).)  De beelden mogen ook commercieel gebruikt worden door derden onder de nadrukkelijke voorwaarde dat (gedeelten van) de opbrengsten van dit gebruik ten goede komen aan Natuurmonumenten en Natuurmonumenten zichtbaar aanwezig is als partner. Onder opbrengsten wordt mede verstaan niet in geld uit te drukken opbrengsten, zoals zichtbaarheid van Natuurmonumenten. Denk hierbij aan advertentieruimte in bijvoorbeeld een landelijke krant. De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de deelnemer of de oorspronkelijke auteur. De naam van de oorspronkelijke auteur wordt, daar waar mogelijk, bij plaatsing vermeld mits bij ons bekend.
 • Natuurmonumenten is gerechtigd om het aangeleverde materiaal te gebruiken in al haar media en publicitaire uitingen.
 • De deelnemer vrijwaart Natuurmonumenten voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn.
 • De deelnemer vrijwaart Natuurmonumenten voor claims van geportretteerden.
 • De natuur wordt niet verstoord bij het fotograferen
 • Iedere maand zijn er twee winnaars, gekozen door een vakjury: één in de categorie dieren & planten en één in de categorie landschap. Prijzen worden niet in geld uitgekeerd.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd
 • Ingezonden foto’s kunnen niet worden teruggetrokken uit de competitie.
 • Ingezonden foto’s worden niet geretourneerd. Aanstootgevende foto’s worden gediskwalificeerd.
 • De winnaar(s) krijgen persoonlijk bericht
 • Bekijk de Gedragscode Natuurfotografie

Stuur hier je foto in >>

word nu lid