agenda voor een groen en gezond Nederland

Voorjaarsforum 2017

Op 31 maart 2017 tijdens het jaarlijkse Voorjaarsforum van Natuurmonumenten is een optimistische maatschappelijke agenda gepresenteerd voor een groen en gezond Nederland. Een maatschappelijk ‘Regeerakkoord’ dat is samengesteld met dertien maatschappelijke en private partners van buiten de eigen, groene sector, zoals LTO Nederland, NEPROM, ANWB, NOC*NSF en ING.

Het akkoord omvat vijfentwintig concrete voorstellen voor een mooi en sterk Nederland en is vandaag ook aangeboden aan de verschillende politieke fracties in Den Haag. De voorstellen gaan over duurzame landbouw, bescherming van natuur en landschap, klimaatopgaven en het stimuleren van burgerparticipatie. Bekijk het akkoord

Praktisch en uitvoerbaar

In de Agenda voor een groen en gezond Nederland staan praktische en uitvoerbare stappen. Zoals het afmaken van het Natuur Netwerk Nederland volgens afspraak, en het niet laten versloffen van natuurontwikkeling. De coalitie vraagt te investeren in ‘natuur inclusieve’ landbouw met aandacht voor weidevogels, leefomgeving en milieu. Daarnaast een dringend pleidooi om de natuur als bondgenoot te zien bij water- en klimaatopgaven. Door water op te vangen in natuurgebieden en te investeren in onze grootste zoetwatervoorraad, het Marker- en IJsselmeergebied. Ook maakt de agenda de weg vrij voor mensen die zelf verschil willen maken voor natuur en landschap. Burgerinitiatieven verdienen ondersteuning en hulp.

Maatschappelijk Regeerakkoord aangeboden in Den Haag

Marc van den Tweel: ‘Nog nooit was de urgentie zo groot om wijs en voorzichtig om te gaan met ons groene kapitaal. Een gevoel dat gedeeld wordt door de partijen met wie wij de agenda hebben samengesteld. Nu wij in Nederland aan de vooravond staan van de formatie van een nieuw kabinet, inspireert onze groene agenda hopelijk ook tot samenwerking in politiek Nederland. Alle fracties van de Tweede Kamer hebben de groene agenda gekregen, het zou natuurlijk geweldig zijn als we onze gezamenlijke voorstellen terugzien in het uiteindelijke Regeerakkoord.’

Het Voorjaarsforum 2017

Het Voorjaarsforum is het jaarlijkse netwerkevent van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten greep het moment van de formatieperiode aan om het maatschappelijke regeerakkoord te presenteren.

Voorzitter van Natuurmonumenten - Hans Wijers trapte het Voorjaarsforum af met een woord van welkom. Tevens pitchten maatschappelijk boegbeelden hun persoonlijk regeerakkoord: Sigrid van Aken (directeur Nationale Postcode Loterij), Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW),  Koert van Mensvoort (filosoof en oprichter Next Nature Network)en Marc Calon (voorzitter LTO Nederland). Dagvoorzitter Ferry Mingelen toetste sprekers en publiek op de ambitie, haalbaarheid en effectiviteit van voorgestelde plannen en acties. Marc van den Tweel (algemeen directeur van Natuurmonumenten) sloot het evenement af met de presentatie van het maatschappelijk regeerakkoord 'Stop de vergrijzing. Een agenda voor een groen en gezond Nederland'.

Bekijk de toespraken

word nu lid