Ga direct naar inhoud

Wilt u meedenken over de mogelijke vaarverbinding Loosdrechtse plassen – Wijde Blik?

Bij het bepalen van ons standpunt over de vaarverbinding Loosdrechtse plassen - Wijde Blik betrekken we graag de mening van onze leden.

Wijde Blik

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Na een jarenlang proces heeft een groot aantal partijen, waaronder Natuurmonumenten, eind 2017 hun handtekening gezet onder het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het doel van het gebiedsakkoord is het gehele gebied een stimulans te geven. Natuur, waterkwaliteit en economie kampen met problemen en hebben een impuls nodig.

In het uitvoeringsprogramma van het gebiedsakkoord is een groot aantal natuurprojecten opgenomen zoals:

  • Aanleg van 800 ha nieuwe natuur
  • Aanleg ecologische verbindingen en faunapassages
  • Baggeren van de Loosdrechtse plassen
  • Verbetering van de waterkwaliteit
  • Verbeteren en uitbreiden van recreatiemogelijkheden

Vaarverbinding

Een wens van de recreatiesector is een vaarverbinding tussen het Hilversums kanaal en de Loosdrechtse plassen via de Wijde Blik. Natuurmonumenten heeft daar níet mee ingestemd, maar wel met een onderzoek daarnaar, een zgn. Milieu Effect Rapportage (m.e.r.).

Milieu Effect Rapportage

Op dit moment kunnen we namelijk niet goed inschatten welke gevolgen een vaarverbinding heeft voor het extensieve recreatieve karakter, de natuur en de landschappelijke waarden van de omgeving. Dit moet onderzocht worden door de m.e.r., waarvoor Natuurmonumenten haar kennis en expertise beschikbaar stelt. De uitslag van deze m.e.r. wordt halverwege 2019 verwacht.

Mening van onze leden

Als de m.e.r. klaar is, zal Natuurmonumenten zijn standpunt over de vaarverbinding bepalen. Naast onze eigen ambities en de resultaten van de m.e.r. willen we de mening van onze leden in de Oostelijke Vechtplassen betrekken bij onze afweging om al dan niet mee te werken aan een vaarverbinding. Daarom willen we u via deze mail vragen of u mee wilt denken bij het maken van deze afweging. Als de uitslag van de m.e.r. bekend is, organiseren we een discussie bijeenkomst, waar we u graag voor uitnodigen.

Stuur een mail naar [email protected] als u op de hoogte gehouden wilt worden en/of met ons mee wilt denken! U ontvangt dan bij gelegenheid een e-mail met het laatste nieuws en een uitnodiging voor de bijeenkomst, zodra de datum bekend is.