natuurgebied

Nationaal Park Oosterschelde

Zandhonger

Bron: NatuurmonumentenDat de uitgehongerde vogels in de Oosterschelde hun vetreserves kunnen aanvullen en dat soorten als kluut en grote stern hier blijven broeden, is te danken aan het opkomend natuurbesef in de jaren ‘70. Na de Watersnoodramp in 1953 stond de Oosterschelde op de nominatie om te worden afgedamd tot een statisch zoetwatermeer. Maar dankzij aanzwellend protest van vissers en natuurliefhebbers werd de geplande dam een doorlaatbare stormvloedkering. De natuur bleef een pareltje; mosselkwekers en oestervissers konden opgelucht adem halen. 

Negatief effect

Toch had de bouw van de stormvloedkering ook een schaduwzijde. De schuiven in de kering staan bijna altijd wagenwijd open, maar de pijlers en het fundament vormen een fikse drempel. Daardoor stroomt bij vloed het zeewater met minder kracht de Oosterschelde in dan vroeger. Bovendien is het getijverschil kleiner dan voor de aanleg.

Zandhonger

De laatste jaren zijn helaas de eerste gevolgen hiervan merkbaar:

  • de waardevolle zandplanten en slikken worden kleiner en
  • de waardevolle zandplanten en slikken staan minder lang droog

Dat is een gevolg van de zogeheten ‘zandhonger’. Het binnenstromende water is nog wel krachtig genoeg om van de zandplaten af te knabbelen, maar het heeft tegenwoordig onvoldoende kracht om nieuw zand weer op de platen af te zetten. Er gaat meer af dan er bij komt.

Gevolgen zandhonger

Door de zandhonger verdwijnt per jaar 50 hectare zandplaat en slik:

  • In 2050 is naar schatting een derde deel definitief kopje onder gegaan
  • Eind deze eeuw is de Oosterschelde (ook bij eb)nagenoeg een watervlakte

 

 

 

 

 

 

Verlies grote rijkdom

Eind deze eeuw is de Oosterschelde ook bij eb nagenoeg een watervlakte. Dat betekent dat dijken extra moeten worden verstevigd, dat er geen rustplaatsen meer over zijn voor de ruim vijftig zeehonden die in de Oosterschelde leven en dat er niets meer te eten is voor de honderdduizenden steltlopers die hier tijdens de trek komen aansterken of er de winter doorbrengen. 

Wegrestaurant verdwijnt

De rosse grutto, scholekster, zilverplevier, wulp en andere vogels betalen dan het gelag. Hun restaurant wordt kleiner en kleiner, blijft steeds korter open, en zal uiteindelijk de deuren sluiten. Een dramatisch verlies, niet alleen voor Nederland maar ook voor de Europese natuur. 

Zet je zandtekening

Begin september zijn wij onze campagne 'Help, de Oosterschelde verzuipt' gestart. Er is een oplossing die goed is voor zowel de natuur als de kustveiligheid. Dat laten we bij het ophogen van de zandplaat bij de Oesterdam zien. Een goed begin, maar meer actie is zeker nodig! Steun ons en zet ook je zandtekening voor een duurzaam mooie Oosterschelde. 

word nu lid