Natuurgebied

Ackerdijkse Plassen

Ackerdijkse Plassen

Op een steenworp afstand van Rotterdam ligt de Ackerdijkse Plassen. Het is een belangrijk vogelgebied in Nederland dat, ondanks de druk van de Randstad, ruimte biedt aan veel bijzondere vogels. De afwisseling van rietland, bosjes, plassen en grasland zorgt ervoor dat veel soorten vogels waaronder de bosuil, kluten, ooievaars en grutto’s hier voorkomen.

Rust voor vogels

Om de rust voor vogels te behouden, is het gebied niet vrij toegankelijk. Wel zijn er activiteiten, zodat je het gebied toch kan verkennen. Ook is er een ongemarkeerde route rondom de Ackerdijkse Plassen uitgezet. Deze route is goed begaanbaar voor wandelaars en fietsers en - behalve de Zwetkade - ook voor rolstoelgebruikers. Je kunt heerlijk rond het gebied wandelen. Vanaf de uitkijkpunten langs de wandelroute is het gebied goed te overzien.

Vergaderen in de natuur

Op zoek naar een inspirerende vergaderlocatie vlak bij Rotterdam? De prachtig gerenoveerde Zuid-Hollandse boerderij uit 1666 kan gehuurd worden om te vergaderen of voor workshops of lezingen. Het vergaderen kan prima gecombineerd worden met een wandeling door het gebied of steek met collega’s de handen uit de mouwen. Geïnteresseerd?

Kijk voor meer informatie over deze unieke vergaderlocatie in de natuur, gelegen vlak bij Rotterdam!

Vogels, vogels en vogels

In de Ackerdijkse Plassen komen veel verschillende soorten vogels voor. Als je het gebied bezoekt, zul het jaar door telkens andere vogels zien:

  • Broedvogels zoals de grasmus en watersnip. Deze vogels broeden in het gebied. Weidevogels als grutto en tureluur vallen hieronder. Ook bouwen groepen aalscholvers nesten in bomen en broeden in kolonies rond de plassen.
  • Doortrekkers zoals de bijzondere witgat, kemphaan en groenpootruiter. Zij vullen hun reserves aan op de doortrek van noord naar zuid (en terug). Zij zijn in het voorjaar en late herfst te zien.
  • Overwinteraars zoals smient en pijlstaart. Deze vogels leven in de zomer noordelijker. In de winter trekken zij naar het zuiden en overwinteren bij ons in de Ackerdijkse Plassen. Ze leven vaak in groepen van duizenden bijeen.

Er komen veel bedreigde vogelsoorten in het natuurgebied voor. Natuurmonumenten werkt eraan om deze natuur bij de stad in stand te houden voor de bijzondere bewoners.

Weidevogels

Naast de vele vogels zie je ook koeien in het gebied. Zij zorgen met hun getrap en gegraas voor een beter reliëf van de grasmat. Samen met uitgekiend hooilandbeheer geeft dit goede omstandigheden voor weidevogels. Zij vinden steeds moeilijker een plekje om te broeden in het voorjaar. Terwijl Nederland zeer belangrijk is als broedplek voor weidevogels. Natuurmonumenten wil in de Ackerdijkse Plassen meer ruimte maken voor deze mooie vogels als grutto en kievit.

Grutto

"Ik hoor in de Nederlandse delta natuur thuis. Zo specifiek zelfs dat ‘s werelds grootste populatie van mijn soort hier tot broeden komt. De talrijke veenweidegebieden zijn ons favoriete broedgebied, maar dit type natuur is zo langzamerhand zeldzaam geworden. Wij daarmee ook."

Met jouw hulp kunnen we weidegrond kopen en inrichten, zodat bloemen, insecten en weidevogels weer kans krijgen. 

Help mee en bescherm de natuur >

word nu lid