Limburg

Projecten in Limburg

 • kalkgrasland
  Project

  Programma Stikstofreductie en Natuurherstel

  Op deze pagina houden we je op de hoogte van hoe Natuurmonumenten op de Sint-Pietersberg werkt aan het Programma Stikstofreductie en Natuurherstel. Het programma komt voort uit de nieuwe wet Stikstofreductie en Natuurverbetering.

  Wat houdt het programma in? Wat gaat er gebeuren in natuurgebied Sint-Pietersberg en waarom? Wat betekent dat voor mij als bezoeker van dit gebied? Wat betekent dat voor de flora en fauna in het gebied? Wanneer, waar en hoe worden de maatregelen uitgevoerd? Al deze informatie vind je op deze pagina.

 • ENCI-bos en groeve
  Project

  Ontwikkelingen ENCI-gebied

  De Sint-Pietersberg is de achtertuin van Maastricht, waar hoge natuurwaarden voorkomen en veel gerecreëerd wordt. Erfgoed boven- en ondergronds verwijst naar voormalig gebruik van de berg in de afgelopen eeuwen. Zo is door mergelwinning de ENCI-groeve ontstaan waar oorspronkelijke kalklagen weer aan de oppervlakte komen en gewandeld kan worden langs miljoenen jaren oude kalkwanden. Natuurmonumenten werkt aan het ontwikkelen van topnatuur en een bijzondere natuurbeleving in de groeve.

 • Hoogwater bij de Volmolen
  Project

  Natuurkracht voor hoogwaterveiligheid in het Geul- en Gulpdal

  Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap, ARK Natuurontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds slaan de handen ineen in het programma Natuurkracht. Het nieuwe fonds en innovatieprogramma dat burgers, ondernemers en overheden inspireert, uitdaagt en ondersteunt om natuur in te zetten als bron voor ideeën, technologieën en plannen die duurzaam helpen tegen klimaatverandering en wateroverlast in het Zuid-Limburgse landschap, met name in het Geul- en Gulpdal.

 • Laagbroek
  Project

  Herstel natte natuur Laagbroek (de Krang)

  Natuurgebied Laagbroek in de Krang bij Swartbroek (Weert) was vroeger een zogenaamd doorstroommoeras: een natte laagte waardoor water langzaam richting de Tungelroyse Beek stroomde. Natuurmonumenten wil dit doorstroommoeras geleidelijk aan herstellen. Zo krijgt de natuur weer meer kansen en kan het gebied beter functioneren als klimaatbuffer.

 • de krang - roukespeel bij dijkerpeel
  Project

  Herstel natte natuur Roukespeel (de Krang)

  Natuurmonumenten gaat een volgende stap zetten in het herstel van het voormalige doorstroommoeras Roukespeel, onderdeel van natuurgebied de Krang in Swartbroek bij Weert. Daarmee krijgen waardevolle planten meer kansen en kan Roukespeel beter functioneren als een natuurlijke klimaatbuffer.

 • Broekbos
  Project

  Aanpak klimaatbuffer Wijffelterbroek - Kettingdijk

  Door het opvangen en vasthouden van grond- en regenwater realiseren we een natuur- en moerasgebied dat werkt als een klimaatbuffer.

 • Lozerheide
  Project

  Aan de slag voor natuur en landschap in Kempen~Broek

  Natuurmonumenten werkt binnen het GrensPark Kempen~Broek samen met haar partners aan een robuust, toekomstbestendig en afwisselend landschap met een grote variatie aan planten en dieren en veel ruimte voor natte natuur. Daar blijven we de komende jaren op inzetten.

 • gemengd bos v2
  Project

  Grootschalige bosontwikkeling in Weert

  Samen met gemeente Weert en Provincie Limburg zetten we ons in voor toekomstbestendig bos. De ambitie is om in de periode 2020-2023 ruim twintig hectare robuust, biodivers bosgebied te realiseren. Dat staat gelijk aan ruim 30 voetbalvelden nieuwe natuur.

 • Divers bos
  Project

  Biodiverse en toekomstbestendige bossen in Weert

  Grote inheemse en gemengde bossen dragen bij aan de klimaatbuffer Kempen~Broek én aan een grotere variatie aan planten en dieren in het gebied.

 • Fort Sint Pieter
  Project

  Fort Sint Pieter in de steigers

  Nieuwe bezoekersontvangst op de Sint-Pietersberg

 • logo