natuurgebied

Zwanenwater

Natuurkalender Zwanenwater

Januari/februari

Tientallen watervogels op de meren waaronder smient, slobeend, grote zaagbek en met een beetje geluk grote zilverreigers.

Maart

’s Winters verblijven de lepelaars in Zuid-Europa en West-Afrika. Half maart arriveren de eerste lepelaars op het eiland in het zuidelijke duinmeer. Gemiddeld bestaat de broedkolonie uit 15 paar die elk drie tot vijf eieren leggen. De nesten van riet en twijgen bevinden zich meestal op de grond. Dit maakt ze kwetsbaar voor verstoring en predatie door vossen en andere rovers. Ook de aalscholvers en zilvermeeuwen keren terug op de kolonie van het Bokkeneiland.

April

De dotterbloemen bloeien in het hooiland. Overal kunt u blauwborsten horen zingen. Van april tot juni is het een drukte van jewelste in de aalscholverkolonie. De aalscholvers vliegen af en aan om hun jongen te voeden.

Mei

Aan de oostkant van het Zwanenwater zijn valleien met heide te vinden. Hier valt de donkere kleur van de kraaiheide het meeste op. In mei bloeit de kraaiheide met kleine rode bloemetjes. Ook de brede orchis bloeit in mei.

Juni

Rietorchis in bloei. Vanaf begin juni zijn de eerste lepelaars met bedelende jongen te zien.

Juli

Welriekende nachtorchis in bloei.

Augustus

De paarse kleur van bloeiende dop- en struikheide overheerst in de duinvalleien. In augustus worden de hooilanden gemaaid.

September

Het struweel hangt vol met vruchten van hondsroos, lijsterbes en kamperfoelie.

Oktober

Overal staan paddenstoelen zoals vliegenzwam en duinzwam.

November

Lijsterachtigen zoals zanglijster, merel en koperwieken trekken door het Zwanenwater .

December

Het rendiermos licht op in de kale duinen.

word nu lid