Over Natuurmonumenten

Onderwerpen & Standpunten

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Natuurmonumenten maakt zich sterk voor een groener platteland met de planten en dieren die daar bij horen. Dat is hard nodig, want de biodiversiteit is er door intensief gebruik van het platteland flink afgenomen. 

Situatie

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie (GLB) bepaalt voor een groot deel hoe de Nederlandse landbouw, en daarmee ook het landelijk gebied, zich ontwikkelt. Met het GLB is voor Nederland jaarlijks ongeveer een miljard euro gemoeid, waarvan ongeveer 7% ingezet wordt voor plattelandsontwikkeling, inclusief agrarisch natuurbeheer. Vanaf 2014 is een nieuw GLB van kracht geworden, voor een periode van 7 jaar.

Beleid te weinig effectief

Natuurmonumenten is van mening dat de ingezette vergroening van GLB grotendeels is mislukt, zowel op Europees niveau als de Nederlandse uitwerking. De maatregelen die gelden als ‘vergroening’ zijn eenvoudigweg te weinig effectief om bij te dragen aan een natuurrijker platteland. Onderzoek heeft dat ook aangetoond.

Groen

Natuurmonumenten zet zich in voor een mooier platteland met bonte, bloemrijke weiden vol weidevogels en andere planten en dieren die bij Nederland horen. De overheid wil ook een groener platteland, de subsidie (GLB) moet hieraan bijdragen. Een groener platteland is hard nodig, want de biodiversiteit is er door intensief gebruik van het platteland flink afgenomen. Natuurmonumenten wil de natuur zo sterk maken dat die weer tegen een stootje kan.

Natuurmonumenten wil daarom naar een andere manier van landbouw toe; een grondgebonden landbouw, gericht op duurzaamheid. Landbouw en natuur horen samen te gaan. Boeren horen een eerlijke prijs te krijgen voor een duurzaam product. De landbouw dient samen te gaan met een gezonde leefomgeving, bodem, waterkwaliteit en een omgeving die het voorbestaan van planten en dieren niet tegengaat. Het GLB dient ten slotte bij te dragen aan gezonde kwaliteitsvoeding.

In ons blad Puur staat uitgebreid hoe Natuurmonumenten  de toekomst  ziet van de landbouw voor zo ver het weiden en weidevogels betreft.

Wat doet Natuurmonumenten?

Om allerlei redenen heeft Natuurmonumenten landbouwgrond in bezit. Denk aan het grasland waar weidevogels broeden, of aan de landbouwgrond die bij een landgoed hoort. Ook de rand tussen een bos en weiland is voor veel dieren onmisbaar.

Natuurmonumenten heeft 25.000 hectare landbouwgrond op een totaal van ruim 105.000 hectare, die ze samen met haar leden onderhoudt. Een groot deel daarvan wordt gepacht door boeren. Uiteraard met als doel een mooiere natuur. Natuurmonumenten heeft samen met andere organisaties de cursus ‘Natuur en Ondernemerschap’ voor boeren en boswachters ontwikkeld om op een natuurinclusieve manier een goed bedrijf te kunnen runnen.

Standpunt Natuurmonumenten

Natuurmonumenten ondersteunt de wens van Staatssecretaris Van Dam, samen met andere organisaties voor de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Natuurmonumenten wil naar een landbouwsector die landbouw en natuur weet te combineren.

We maken ons sterk om het nieuwe GLB te hervormen. Dat doet Natuurmonumenten samen met de andere Nederlandse en Europese natuurorganisaties via de campagne Living Land.

Wat kunt u doen?

Zoals in ons blad Puur is geschreven kunt u als consument invloed uitoefenen op hoe er wordt geproduceerd. Door het kopen van bijvoorbeeld weidezuivel kunt u boeren ondersteunen die zich extra inspannen voor weidevogels en bloemen- en kruidenrijke weiden.

< Terug naar het overzicht Standpunten

word nu lid