Van verstikkende slibdeken tot natuurlijk wetland

Het project ‘Marker Wadden’ omvat de aanleg van een serie eilanden in het Markermeer. Rondom deze eilanden ontstaan op grote schaal oevergebieden met rietvelden en luwtegebieden met ondiep water.

Marker Wadden

Met de aanleg van de Marker Wadden scheppen we niet alleen eilanden en oevers maar herstellen we ook het natuurlijke evenwicht onder water. De voedselketen van algen en plankton, kleine waterdieren, vissen en vogels wordt namelijk bedreigd door een dikke sliblaag op de bodem van het meer. Deze ‘slibdeken’ wordt rond de eilanden verwijderd en wordt gebruikt om een voedselrijk wetland te ontwikkelen. De deels vrijgemaakte bodem van het meer komt hierdoor weer tot leven. Mosselbanken kunnen zich herstellen en het fijnste slib uit het water filteren. Het herstel van de onderwater natuur draagt bij aan de vitaliteit van het meer, waardoor de visstand zich naar verwachting zal herstellen.

Mossel in de Oosterschelde

Innovatieve technieken

Er wordt een speciale slibgeul aangelegd dicht bij het eerste eiland. Door de natuurlijke  stroming in het meer komt het slib vanzelf in deze geul terecht. Dit slib wordt gebruikt voor de bouw van het eiland. Een grote pomp op een ponton zuigt het slib op en transporteert het naar het eiland. Daar rijpt het slib en klinkt het in. Dit proces wordt diverse keren herhaald om uiteindelijk een plas-dras habitat te vormen. Door het aanplanten van rietkragen ontstaat een aantrekkelijke plek voor vogels die er op hun beurt weer voor zorgen dat er nieuwe natuur kan ontstaan.

Ook voor de economie zijn de Marker Wadden een belangrijke impuls. ‘Bouwen met slib’ is een innovatieve techniek die over de hele wereld toepasbaar is.

Van droom naar werkelijkheid

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo