Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Ledencommissie Amsterdam

De ledencommissie Amsterdam vertegenwoordigt de ruim 30.000 leden van Natuurmonumenten in de stad Amsterdam.

LC Amsterdam bestaat uit vijf leden, die tevens zitting hebben in de ledenraad van Natuurmonumenten. Deze LC-leden kunnen maximaal twee keer vier jaar lid zijn. Samen met de kandidaat-leden leveren zij hun bijdrage aan de werkzaamheden en activiteiten van LC Amsterdam. In Amsterdam ligt één gebied van Natuurmonumenten: polder IJdoorn.

Ledencommissie in beeld

De Ledencommissie (LC) Amsterdam bestaat statutair uit vijf personen, die de ruim 30.000 Amsterdamse leden vertegenwoordigen de Ledenraad van Natuurmonumenten.

De Ledenraad komt tweemaal per jaar bijeen. De ledencommissie vergadert 4 à 5 maal per jaar openbaar, waarvan minstens één Algemene Ledenvergadering. Een van de taken van LC Amsterdam is om "een zo groot mogelijke kennis te verwerven van de standpunten van de leden van Natuurmonumenten". Om de Amsterdamse leden te informeren en hun mening te peilen organiseert de LC lezingen, excursies en presentaties. Ook verstuurt de ledencommissie  4 à 5 maal per jaar een digitale nieuwsbrief.

Op elke openbare vergadering wordt een lezing of presentatie gegeven over een 'groen' onderwerp. De openbare vergaderingen zijn gratis toegankelijk voor leden van Natuurmonumenten en andere belangstellenden.

Leden

Op dit moment bestaat de LC Amsterdam uit de volgende leden:

Als u op de namen klikt maakt u kennis met de achtergrond van de commissieleden.

Vragen over Natuurmonumenten en/of LC Amsterdam?

Heeft u vragen of opmerkingen over de hoofdlijnen van het beleid van Natuurmonumenten en het werk en de activiteiten van LC Amsterdam neem dan contact met ons op.

Contactpersoon:
Marinus de Jong
[email protected]

Om de leden binnen Amsterdam te informeren en hun meningen te peilen organiseert ledencommissie Amsterdam:

  • vergaderingen,
  • lezingen/presentaties,
  • excursies,
  • nieuwsbrief.

Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld: het enige natuurmonument in Amsterdam: De IJdoorn-polder,

Andere ontwikkelingen die de natuur, het landschap en andere 'groene' zaken in en om Amsterdam betreffen naast landelijke thema's die bij Natuurmonumenten spelen.

Bijeenkomsten

In 2018 zijn de vergaderingen van de ledencommissie gepland op de woensdagen. Ze zijn openbaar, beginnen om 20.00 uur. De locatie en verdere bijzonderheden worden tijdig in een nieuwsbrief en uitnodiging vermeld.  Na een kort huishoudelijk gedeelte volgt een presentatie of lezing over een (actueel) groen onderwerp. Ook kunt u met vragen e.d. over Natuurmonumenten en over Amsterdamse groene onderwerpen komen. Leden van Natuurmonumenten en andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Om praktische redenen vragen wij u wel u aan te melden via [email protected];.

Jaarverslagen

Lees hier een korte terugblik op 2017.

Lees hier een korte terugblik op 2016.

Activiteiten en bijeenkomsten