Word lid

Een LC-lid stelt zich voor: Tera Boelen

Een kennismaking met Tera Boelen.

Tera Boelen is in 1946 geboren en opgegroeid naast Diergaarde Blijdorp Rotterdam is haar nieuwsgierigheid en belangstelling voor de natuur al vroeg gewekt. Ze heeft van 1966-1972 gestudeerd in Leiden: aanvankelijk biologie, na een jaar overgestapt naar orthopedagogiek.

Met haar proefschrift Veranderingen in het Ziekenhuisklimaat voor Kinderen (1976) heeft ze de landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis opgericht. In samenwerking met het IVN en Artis heeft zij toentertijd ook het project Dier in Ziekenhuis opgezet, wat nog steeds wekelijks door vrijwilligers in het Emmakinderziekenhuis wordt uitgevoerd.

Sinds 1989 onderzoek gedaan naar pijn bij kinderen: in 1995 Stichting Kind & Pijn opgericht, overkoepelend voor Kinderpijngroepen in ziekenhuizen. Daarnaast zich ingezet in velerlei besturen, commissies en platform, veelal betreffende de positie van kind en ouders in de gezondheidszorg.

Sinds 1999 actief als vrijwilliger bij Natuurmonumenten. Tot 2009 in De Wieden (monitoring Zwarte Stern en Vlinders), Sallandse Heuvelrug en De Colckhof (beheer). Sinds 2009 Schiermonnikoog (beheer en monitoring). Zij wil graag meer betrokken zijn bij het beleid van Natuurmonumenten, naast het werken als vrijwilliger in het veld.