Een LC lid stelt zich voor: Jaap Kuper

Een kennismaking met Jaap Kuper.

Ledencommissie

Waarom actief voor Natuurmonumenten?

Er is geen groter wonder dan de natuur zelf. Wat wij als mensen vermogen, is daar maar een schrale afspiegeling van. In onze drang naar vooruitgang hebben we intussen een spoor van vernieling achter gelaten. Het einde daarvan is nog niet in zicht. Intussen neemt de druk op de, min of meer, natuurlijke gebieden wereldwijd, maar ook in Nederland, nog steeds toe. 
We moeten blijven strijden voor het behoud van de natuur en biodiversiteit die het resultaat is van miljarden jaren ontwikkeling en evolutie. Daar wil ik, ook via Natuurmonumenten, aan meewerken.

Favoriete natuurgebieden

Het zijn vooral de spontane aspecten, het onverwachte,  en de veelzijdigheid die natuur zo boeiend maken. Dat vind ik vooral terug in gebieden waar de menselijke invloed minimaal is gebleven, of tenminste gedurende een heel lange tijd. De Slufter op Texel en het Duddel in Paleispark Het Loo spannen wat mij betreft de kroon. Twee uitersten nog wel. De Slufter op de rand van zee en land, waar ik in mijn jeugd al kennis mee maakte. Vlakke kwelderstructuur met eigen flora en fauna. De nabije zee die de dominante vormende factor is. En dan het Duddel, een natuurlijk ontstaan bos bovenop de Veluwse stuwwal. Al twee eeuwen spontane ontwikkeling, uitmondend in een boslandschap zoals we dat graag overal zouden willen zien ontstaan. Een totaal andere flora en fauna. Met z’n eigen schoonheid en waarde.

 

 

Jaap Kuper

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo