Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ledenraadvergadering Natuurmonumenten (NM), een terugblik

21 juni 2023 | Liesbeth Meijer

De Ledenraad van 3 juni had een volle agenda en leverde inspirerende ideeën over meer diversiteit voor de vereniging.
In de ochtend is er onder aanvoering van jonge medewerkers van NM gebrainstormd over het thema diversiteit en dan in het bijzonder verjonging. Als eerste was er een toelichting over de wijze waarop de NM werkt aan verjonging van de organisatie. We zijn bijgepraat over de leeftijdsverdeling van onze achterban. Daarna zijn we aan het brainstormen gegaan in werkgroepen.
Iedereen was het er over eens dat we jongeren veel meer willen betrekken bij ons werk. Omdat zij waardevolle nieuwe ideeën meebrengen en kunnen bijdragen aan meer verbinding met jongeren.

brainstormen over verjonging

De jongeren bereiken is een eerste stap, bijvoorbeeld door gastcolleges te geven, bij introductie weken een activiteit te organiseren of met acties waarvoor kortdurende inzet wordt gevraagd. Ook is er geconstateerd dat diversiteit natuurlijk veel breder is dan alleen verjonging. Het is ook belangrijk dat we meer diversiteit aantrekken wat betreft culturele achtergrond. Verjonging is een eerste stap op een marsroute naar een betere afspiegeling van de samenleving, ter verrijking en voor de toekomst van onze vereniging. Maar we blijven tegelijk wel de oudere vrijwilligers, medewerkers en ledenvertegenwoordigers koesteren vanwege hun ervaring, de beschikbare tijd en hun waardevolle bijdrage.‘s Middags is het jaarverslag goedgekeurd en is er gesproken over verdere vergroening van het beleggingsbeleid. De Ledenraad heeft de voorzitter Jeroen Dijsselbloem herbenoemd voor een tweede termijn en is er een nieuw bestuurslid benoemd, Narina Mnatsakanian.Over stikstofbeleid, landbouwzaken en GGA (gebiedsgerichte aanpak) was een korte presentatie en gedachtewisseling. Allemaal onderwerpen waar veel medewerkers van NM veel tijd aan besteden om de natuur te kunnen beschermen. Tevens is toegelicht dat ledenvertegenwoordigers die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan het grote en zware traject van GGA in hun provincies zich kunnen melden bij hun beheereenheden.

 

Twee ledencommissies ( LC’s) deelden hun ervaringen met het maken van de nieuwsbrieven voor de leden in hun regio. Er is hiervoor een nieuwe werkwijze ontwikkeld, waarbij er meer zelf gedaan kan worden door de LC’s, Ook de andere LC’s zullen op dit nieuwe systeem over gaan.

 

Liesbeth Meijer