Nieuws van de boswachter

Natuurgebied Polder Noord-Kethel wordt nog geschikter voor bedreigde weidevogels

24 juli 2017 | Natascha Hokke

In Polder Noord-Kethel, tussen Delft en Schiedam, gaan graafmachines komende maanden aan de slag om het watersysteem aan te passen zodat het natuurgebied nog geschikter wordt voor bedreigde weidevogels zoals de oer-Hollandse grutto.

Natuurgebied Polder Noord-Kethel wordt nog geschikter voor bedreigde weidevogels

Natter grasland


“In Nederland is al jarenlang een daling van 5% van het aantal broedende weidevogels te zien. In de laatste 10 jaar is de grutto in Nederland zelfs 50% achteruit gegaan”, vertelt boswachter Hanneke Mesters van Natuurmonumenten. Om de oer-Hollandse weidevogels te helpen, is het belangrijk dat het grasland natter wordt. Het waterpeil in een deel van de sloten in de polder wordt verhoogd. Dit wordt gerealiseerd door het aanleggen of aanpassen van enkele stuwen en het toevoegen van een extra inlaat vanuit de Schie.

placeholder

Fotograaf: Gerard RoestBron: Natuurmonumenten

“Hierdoor verbetert het leefgebied voor weidevogels zoals de grutto, de kievit en de tureluur. De bodem droogt minder snel uit, waardoor ze beter met hun snavel naar wormpjes en andere beestjes op zoek kunnen gaan. Ook zal het gras er minder snel groeien in het voorjaar. Hierdoor raken de kuikens, als ze uit het ei zijn, niet verstrikt in het hoge gras als ze op zoek gaan naar voedsel.”


Afronding werkzaamheden


Samen met Hoogheemraadschap van Delfland zijn de boswachters van Natuurmonumenten gekomen tot een nieuw inrichtingsplan. Het werk zal uitgevoerd worden door Dijkshoorn Infra B.V. Rond 1 november zijn de werkzaamheden afgerond.


Ga mee met de boswachter

In maart zullen de eerste weidevogels terugkomen uit hun overwinteringsgebieden in Afrika. Natuurmonumenten zal dan activiteiten organiseren langs de polder. Houd daarvoor de">https://www.natuurmonumenten.nl/activiteiten/agenda">de agenda in de gaten.

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter

logo