Ga direct naar inhoud

Nieuwe natuurwet

De nieuwe natuurwet is de beoogde opvolger van de Flora-faunawet, de natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Uit de evaluatie van de natuurwetgeving in 2008 is gebleken dat het zinvol is om deze drie wetten samen te voegen tot een wet. Natuurmonumenten steunt deze aanbeveling. Mits de bescherming van natuur en landschap niet verslechtert.

Rennende herten

Al jarenlang genieten vele Nederlanders van de unieke natuur die ons land te bieden heeft en dit zal ook de komende jaren niet anders zijn. Wandelaars, fietsers, ruiters: onze natuur biedt voor ieder wat wils. Natuurmonumenten hoopt dat de nieuwe wet onze natuur vooral krachtiger en robuuster maakt. Geen achteruitgang, maar vooruitgang moet het devies zijn.

Standpunt

Als het aan Natuurmonumenten ligt, geldt voor de nieuwe natuurwet de intrinsieke waarde van de natuur als leidend beginsel. Dit betekent dat iedereen in Nederland zorgvuldig en respectvol met de natuur moet omgaan. Voor de betrokken overheden zou de verplichting moeten gelden actief te zorgen voor de bescherming van dier- en plantensoorten. Op die manier voorkom je dat de situatie van soorten in Nederland verslechtert.

De natuurwet moet bestaan uit heldere, duidelijke en eenduidige regels. Regels die echt verbieden waar dat voor de natuur nodig is, maar die het land niet op slot doen. Regels waarmee de ondernemers weten waar ze aan toe zijn en die hen de duidelijkheid bieden om te investeren in hun bedrijf. Regels waarmee de provincies, aan wie de zorg voor de natuur grotendeels is toevertrouwd, uit de voeten kunnen. Regels waarbij iedere provincie werkt binnen een samenhangend landelijk kader. Regels die tegelijkertijd provincies in staat stellen voor hun streek specifieke maatregelen te treffen. Zo'n natuurwet is mogelijk. Daar is Natuurmonumenten van overtuigd. In het Cahier Natuurwet  (PDF) staan interviews die deze overtuiging onderbouwen.

Wat doet Natuurmonumenten?

Marc van den Tweel, directeur, schreef een brief aan de commissie Economische Zaken van de Eerste Kamer. De brief gaat over jacht en faunabeheer, over monitoring doelstellingen  natuurbescherming en over landschapsbescherming.

Brief aan de commissie Economische Zaken van 21 september 2015 (pdf)

Directeur Marc van den Tweel schreef namens de groene organisaties een brief aan de commissie Economische Zaken. Hij brengt zaken onder de aandacht die nog niet bij wet geregeld gaan worden.

Brief aan de commissie Economische Zaken 11 mei 2015 (PDF)

De Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties schreven een brief over de nota van wijziging van het wetsvoorstel Natuurbescherming en het daarbij horende advies van de afdeling advisering van de Raad van State en nader rapport.

De groene organisaties hebben meermalen kritiek geuit op het oorspronkelijke wetsvoorstel en constateren dat de nota van wijziging een aantal verbeteringen bevat. Daar staat tegenover dat het wetsvoorstel volgens de groene organisaties nog steeds op verschillende punten tekortkomingen heeft.

Brief 16 september 2014 (PDF)

Vijftig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties presenteerden voorstellen voor een betere natuurwet. Zij pleiten voor erkenning van de intrinsieke waarde van natuur. Ook moet er een basisbescherming en zorgplicht voor alle dieren en planten komen.

Visiedocument 13 januari 2014 (PDF)