Winkel van Natuurmonumenten

Vacatures in Winkel van Natuurmonumenten

 • Zwerm
  Vacature

  Vacature: Specialist data en informatie natuur

  Natuurmonumenten is een professioneel, ambitieus en trots beheerder van natuur in Nederland. Natuurbeheer is topsport. Om de kwaliteit van onze gebieden op orde te houden en mee te gaan in de ontwikkelingen om ons heen is informatie over flora en fauna belangrijk. Om hieraan mede invulling te geven zoekt Natuurmonumenten voor het team Kennis & Informatie een Specialist data en informatie natuur. Als Specialist zorg je voor de opslag van natuurdata en de vertaling naar informatie ten behoeve van het dagelijkse natuurbeheer en de evaluatie daarvan. Zo zorg je als Specialist data en informatie natuur samen met ons voor het behoud van de prachtige natuur en cultuurhistorie in Nederland.

 • Vrijwilligers WAD Texel
  Vacature

  Vacature: HR Expert Vrijwilligerswerk

  Bij Natuurmonumenten zetten zich jaarlijks duizenden vrijwilligers in voor de natuur, en daar zijn we zuinig op! Als HR Expert Vrijwilligerswerk ben je de linking pin tussen de lokale en landelijke organisatie van Natuurmonumenten op het gebied van vrijwillige inzet. Het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers zijn de lokale collega’s in de beheereenheden en bezoekerscentra. Jij bent aanspreekpunt voor collega’s, onderhoudt nauwe banden en werkt samen met collega-organisaties met betrekking tot de inzet van vrijwilligers. Je bent een verbinder pur sang, ziet en creëert mogelijkheden voor vrijwillige inzet en bent daarnaast in staat workflows en processen zo in te richten dat het goed werkbaar is voor mensen met uiteenlopende achtergronden. Als HR Expert Vrijwilligerswerk heb je een zelfstandige rol binnen de organisatie, geef je gevraagd en ongevraagd advies vanuit jouw expertise en draag je bij aan de verdere ontwikkeling van de vrijwillige inzet bij Natuurmonumenten. Zo zorg je samen met ons voor een bloeiende vereniging en het behoud van de prachtige natuur in Nederland.

 • Aalscholver met jongen
  Vacature

  Vacature: Inkoper en Contractmanager

  De natuur is constant in ontwikkeling en Natuurmonumenten is dat ook. Het Inkoopteam heeft ambitieuze plannen voor de verdere professionalisering van inkoop en contractmanagement. De basis staat, en stevig ook, maar we willen verder. Daarom zoeken we ter uitbreiding van het team een enthousiaste collega om met ons dit avontuur verder te realiseren. Je bent een ambitieuze Inkoper en hebt affiniteit met Contractmanagement. Je hebt zin om bij te dragen aan de verdere professionalisering van de Inkoop- en Contractmanagementfunctie binnen Natuurmonumenten. Met jouw proactieve én positief kritische houding waarin je het voortouw neemt, werk je samen met collega’s aan verdere volwassenheid van de inkoopfunctie. Zo zorg je, ook als Inkoper en Contractmanager, samen met ons voor het behoud van de prachtige natuur en cultuurhistorie in Nederland!

 • Landbouw Twente
  Vacature

  Vacature: Landbouwecoloog

  Samen met boeren, consumenten en overheden wil Natuurmonumenten zorgen voor een platteland dat bulkt van de bloemen, insecten en vogels. Waar boeren voedsel kunnen produceren met oog voor natuur en hiervoor de (financiële) waardering krijgen die zij verdienen. Wij geloven dat het kan, nodig is en merken dat steeds meer boeren en ook overheden anders willen. Binnen Natuurmonumenten werken we in een organisatie-breed programma aan deze grote maatschappelijke transitie. Voor de inhoudelijke expertise zijn wij op zoek naar een Landbouwecoloog. Een expert op het gebied van landbouw èn natuur, om samen met ons stappen zetten naar natuur inclusieve landbouw en voedselproductie met oog en hart voor natuur en landschap.

 • Drents Heide Schaap
  Vacature

  Vacature: Senior Financial Accountant

  Als Senior Financial Accountant bij Natuurmonumenten ben je de rechterhand van de Manager Financiële Administratie en verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van een complexe administratie met een omvangrijke vastgoedportefeuille, projectenportfolio en uiteenlopende inkomstenstromen zoals lidmaatschappen, subsidies, nalatenschappen, ticketverkoop, pacht- en huurinkomsten. De afdeling Financiële Administratie is momenteel een professionaliseringsslag aan het maken. Hier kun jij als Senior Financial Accountant actief een bijdrage aan leveren.

 • logo