natuurgebied

Geuldal

Dieren en planten in het Geuldal

In het Geuldal vind je talloze prachtige dieren en planten die je bijna nergens anders in Nederland vindt. De natuur zou nog gevarieerder en sterker kunnen zijn, als we meer gebieden met elkaar kunnen verbinden. Daar profiteren heel veel planten en dieren van.

Het zinkviooltje: Zonder zink kan ik niet leven

Ik dank mijn bestaan aan de vroegere lood- en zinkmijnen in België. Tijdens de winterse overstromingen van de Geul werd lood en zink aangevoerd. Dat zakte in de bodem. Het zijn plekken waar ik tot bloei kom, net als andere zinkminnende planten, zoals zinkboerenkers. Uniek in Nederland!

Maar het zinkviooltje wordt in Nederland met uitsterven bedreigd. Met jouw bijdrage beheren we de groeiplaatsen in het Geuldal zo zorgvuldig mogelijk en maken we ons sterk in om die groeiplaatsen met elkaar te verbinden en uit te breiden. Zo krijgt het zinkviooltje weer een duurzame toekomst in dit prachtige Zuid-Limburgse beekdal.

Wil jij ook voorkomen dat de natuur verder versnippert?

 

de hazelmuis: IK BEN NET EEN AAPJE   

Fotograaf: Wouter van Steenis

Als volleerd acrobaat bengelt hij tussen de takken, handig gebruik makend van zijn bewegelijke staart. Een extra kliminstrument dat net zo lang is als zijn rossige lijf. Ook zijn pootjes zijn gemaakt om te klimmen, en niet om mee te lopen. Een weiland oversteken is er dus niet bij. De hazelmuis verplaatst zich via braamstruiken, struwelen, houtwallen, heggen en hagen: prachtige landschapselementen die het Limburgse heuvellandschap van oudsher kenmerken.

Veel van deze groene linten zijn verloren gegaan, vanwege onze de drang naar efficiënter grondgebruik. De hazelmuis moet zich zien te redden in versnipperde gebieden in de grensstreek van Zuid-Limburg.

DE Vroedmeesterpad: voor mij is het altijd pappadag

Fotograaf: Laurent LeboisBron: Flickr.com

Als vader (maar ook als moeder) kun je alleen maar waardering opbrengen voor de vroedmeesterpadmannetje. Hij ontfermt zich over zijn kroost en draagt de honderden eitjes weken met zich mee. Voor hem is het altijd pappadag! Dat hij dan niet moeder mooiste is, ach.

Maar helaas heeft dit geweldige dier het niet makkelijk. De Vroedmeesterpad  leeft het liefst op stenige, open hellingen dichtbij een poeltje. Was Zuid-Limburg vroeger nog bezaaid met poeltjes, veelal drinkplaatsen voor vee, nu hebben die plaats gemaakt voor hoge drinkbakken. En daar kunnen de kleine mannetjes niet bij met hun rijpe eitjes. Ook het verdere leefgebied is achteruitgegaan. De pad houdt van warmte en zoekt zonnige, schaars begroeide plekjes met holletjes en kieren op. Ideaal zijn bosranden zonder brandnetels of stapelmuurtjes. 

Andere dieren op het land, in het water en in de lucht

In het Geuldal leven allerlei verschillende dieren, zoals: geelbuik-, en kamsalamander, hazelmuis, das, grauwe klauwier, appelvink, grote gele kwikstaart, steenuil en vele vlinders zoals de veldparelmoervlinder.

Ook de geelgors komt voor in het Geuldal. Dit opvallend gekleurde vogeltje zou zo maar Beethoven geïnspireerd kunnen hebben bij het componeren van zijn 5e symfonie, luister maar!

Unieke zinkflora

De afwisseling in bodemgesteldheid en natte en droge delen zorgt voor een rijk dieren- en plantenleven. Door de jarenlange invloed van de Belgische zink- en loodmijnen komt er plaatselijk een zogeheten zinkflora voor met planten als zinkviooltje en zinkboerenkers. Daarnaast vind je natte hooilanden en dotterbloemgraslanden in het natuurgebied.

Prachtige bloemen

Bloemen die in het natuurgebied groeien: dotterbloem, rietorchis, gevlekte orchis karwijselie, echte koekoeksbloem.

 
word nu lid