Geborgde zetels in waterschapsbesturen

Het algemeen bestuur van een waterschap wordt eens in de vier jaar gekozen via waterschapsverkiezingen. Daarnaast worden er een aantal zetels uitgegeven aan vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Dit zijn de zogenaamde geborgde zetels. Deze speciale status van geborgde zetels is in opspraak omdat deze niet meer zou passen binnen een democratisch gekozen bestuur. Natuurmonumenten is voor de afschaffing van geborgde zetels.

Beek

Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo beheren zij dijken en sluizen, regelen waterstanden en zorgen voor goede waterkwaliteit en zuivering van afvalwater. Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Het grootste deel van deze leden zijn inwoners van het waterschap (ook wel de 'categorie ingezetenen' genoemd). Zij worden om de vier jaar gekozen via verkiezingen. Een ander deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen. Zij hebben zogeheten geborgde zetels. De samenstelling van de geborgden in de waterschapsbesturen is een discussie die regelmatig terugkomt, zowel binnen de waterschappen als binnen de landelijke politiek.

Natuurmonumenten spreekt zich uit voor een meer rechtvaardige verhouding tussen de verschillende geborgde zetels. Natuurmonumenten zou daarin echter nog een stap verder willen gaan: wij zijn voorstander van de afschaffing van alle geborgde zetels. Het systeem van geborgde zetels strookt in onze beleving niet met de huidige opvattingen van democratisch bestuur. Gekozen vertegenwoordigers zijn ons inziens uitstekend in staat om oog te hebben voor specifieke deelbelangen, zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen.

Wij ondersteunen daarom de wet democratisering waterschappen. Dit wetsvoorstel op initiatief van Groenlinks en D66 moet nog behandeld worden in de Tweede en Eerste Kamer. Mogelijk zal de behandeling nog voor de Waterschapsverkiezingen van 2023 zijn.

 Lees hier onze reactie op de internetconsultatie

 • 23 september 2022 | Juriaan van Leeuwen

  Teken nu de petitie ‘Stop de watercrisis’

  De slechte waterkwaliteit in Nederland is een ramp voor de natuur én voor ons. Ons land scoort zelfs het slechtst van heel Europa. Teken nu de petitie voor voldoende en schoon water!

 • 08 september 2022 | Jerome van Abbevé

  Originele watersysteem in Waalenburg wordt in ere hersteld

  Waalenburg is het oudste weidevogelreservaat van Nederland, in het hart van Texel. In 2019 is het gebied grondig (her)ingericht waardoor de natuur de kans heeft om in oude glorie te herstellen. Vanaf 12 september 2022 wordt gestart met de laatste uitvoeringsfase van het inrichtingsproject Waalenburg. Het oorspronkelijke watersysteem van Waalenburg wordt hierdoor hersteld. Het is de afronding van het werk aan de inrichting van het natuurgebied.

 • 23 augustus 2022 | Kay Jans

  Dode vissen of vogels in de natuur rond Maasplassen

  Het kan zijn dat je dode en/of zieke vogels of vissen aantreft tijdens je wandeling in de natuur rond de Maasplassen. Afgelopen dagen zijn er enkele dode dieren gevonden bij de Visplas en Molenplas in Stevensweert. Vermoedelijk een gevolg van blauwalg in het water.

logo