Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Handhaving

Natuurmonumenten heeft handhavers in dienst, buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s). Zij bestrijden onder andere criminaliteit en vandalisme in natuurgebieden. Problemen die volgens Natuurmonumenten wettelijk gezien stevig moeten worden aangepakt.

Direct naar

Situatie

Er vinden in natuurgebieden regelmatig ongeregeldheden plaats zoals dumping van (drugs)afval, stroperij, vernielingen, illegale feesten, de aanleg van wietplantages of andere vormen van overlast. Het afval varieert van bouwpuin tot chemicaliën uit illegale drugslaboratoria.

Problematiek

Drugsafval kan leiden tot een ecologische ramp als de vaten gaan lekken en in het grondwater terecht komen. Ook zijn er regelmatig incidenten met vergiftigde roofvogels, vernielde dassenburchten en vernielingen van borden of andere recreatievoorzieningen.

In het buitengebied komen criminele activiteiten steeds vaker voor. Criminelen weten dat de politie deze gebieden helaas steeds minder goed in de gaten kan houden. Met grote regelmaat worden jerrycans met drugsafval in een afgelegen stuk bos achtergelaten. De kwaliteit van de natuur en veiligheid van recreanten is hiermee in het geding.

Handhavers moeten meer werk met minder mensen doen. Een paar jaren geleden waren er nog 800 boa’s in Nederland, nu zijn er nog 500 over. Bij Natuurmonumenten werken nog ruim 90 boa’s (waarvan een derde vrijwillig), verdeeld over ruim 105.000 hectare natuur. Het komt voor dat er maar één handhaver is op duizenden hectares. Het uitgedunde boa-corps kampt bovendien met vergrijzing.

Standpunt

Natuurmonumenten vindt dat natuurvandalisme als stroperij harder aangepakt moet worden. Van strafrechtelijke vervolging van de daders zou een goede afschrikwekkende werking kunnen uitgaan.

De positie van de handhavers moet worden versterkt. Ze willen een passende opleiding, een vaste onkostenvergoeding en een gezamenlijke aanpak voor het werven van jonge handhavers.

De natuurorganisaties merken bovendien dat de overheid steeds hogere eisen stelt aan handhavers en hun werkgevers en zich tegelijkertijd meer terugtrekt uit het buitengebied. Vanuit de overheid is meer ondersteuning nodig om te voorkomen dat de groene opsporingsambtenaren op termijn verdwijnen. 

Wat doet Natuurmonumenten?

Natuurmonumenten heeft handhavers in dienst om criminaliteit te bestrijden. Daarnaast werkt Natuurmonumenten op gebied van handhaving samen met de volgende partners: Federatie Particulier Grondbezit, LandschappenNL, Sportvisserij Nederland, Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, Staatsbosbeheer, Kroondomein Het Loo, Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe en Leisure Lands.

Deze organisaties dringen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie aan op versterking van het toezicht, betere samenwerking tussen instanties en meer ondersteuning.