Standpunt van Natuurmonumenten rond vossen

De vos hoort thuis in de Nederlandse natuur. Het roofdier stelt ons soms wel voor een dilemma: Wat doe je met een vos in de buurt van broedende weidevogels?

vossen

Vossen zijn prachtige dieren met een nuttige rol in de natuur. Het is een van de weinige grote roofdieren die nog voorkomen in ons land.  Maar vossen kunnen ook een bedreiging vormen voor zeldzame diersoorten. In dat geval proberen wij vossen te weren. Dit geldt bijvoorbeeld voor weidevogelgebieden.

Situatie

Het gaat slecht met weidevogels in ons land. De belangrijkste oorzaak is de steeds intensievere landbouw. Weidevogels kunnen moeilijk aan voedsel komen in de eentonige graslanden. Door het  vroege maaien worden de nesten vernield en de kuikens vinden er geen voedsel. Omdat onze weidevogelgebieden een oase zijn op een verder vogelarm platteland, zijn ze aantrekkelijk voor de vos. Een vos kan daar in kort tijd veel nesten leegeten.

Standpunt

Als de populaties van weidevogels weer groter worden, zijn ze beter bestand tegen predatie. Wij werken daarom samen met boeren om weidevogels te beschermen. Als het op de vos aankomt, grijpen we niet in, tenzij door predatie de weidevogels dreigen te verdwijnen. In dat geval verjagen we de vos in het voorjaar uit het weidevogelgebied, voordat de vogels beginnen met broeden. We maken het de vos vervolgens moeilijk door rasters te plaatsen of door struiken te verwijderen zodat ze zich niet kunnen verschuilen. Als dat allemaal niet helpt, schiet een jager in het uiterste geval de vos af.

 • 13 maart 2023 | Jowien van der Vegte

  Weidevogels en marshmallows geteld

  Grutto’s, kieviten, tureluurs, scholeksters, graspiepers, veldleeuweriken en slobeenden komen elk voorjaar naar het Wormer- en Jisperveld om te broeden. Een flinke reis, om daarna in het veenweidegebied hun favoriete plekje op te zoeken. Natuurmonumenten en agrariërs maken het de weidevogels zo prettig mogelijk in het Wormer- en Jisperveld door speciaal op hun wensen gericht natuurbeheer.

 • 10 maart 2023 | Jerome van Abbevé

  Natuurmonumenten maakt natuur toegankelijk voor iedereen

  Twee kijkschermen op Texel toegankelijk gemaakt voor iedereen

 • 06 februari 2023 | Hester Wolters

  Barsbekerbinnenpolder heeft Overijsselse primeur

  De Barsbekerbinnenpolder is de eerste locatie in Overijssel waar een zogenoemd Valuta voor Veen-project is goedgekeurd. Door een hoger waterpeil vermindert begin 2024 de CO2-uitstoot in het veenweidegebied bij Zwartsluis.

logo