Vossen

De vos hoort thuis in de Nederlandse natuur. Het roofdier stelt ons soms wel voor een dilemma: Wat doe je met een vos in de buurt van broedende weidevogels?

vossen

Vossen zijn prachtige dieren met een nuttige rol in de natuur. Het is een van de weinige grote roofdieren die nog voorkomen in ons land.  Maar vossen kunnen ook een bedreiging vormen voor zeldzame diersoorten. In dat geval proberen wij vossen te weren. Dit geldt bijvoorbeeld voor weidevogelgebieden.

Situatie

Het gaat slecht met weidevogels in ons land. De belangrijkste oorzaak is de steeds intensievere landbouw. Weidevogels kunnen moeilijk aan voedsel komen in de eentonige graslanden. Door het  vroege maaien worden de nesten vernield en de kuikens vinden er geen voedsel. Omdat onze weidevogelgebieden een oase zijn op een verder vogelarm platteland, zijn ze aantrekkelijk voor de vos. Een vos kan daar in kort tijd veel nesten leegeten.

Standpunt

Als de populaties van weidevogels weer groter worden, zijn ze beter bestand tegen predatie. Wij werken daarom samen met boeren om weidevogels te beschermen. Als het op de vos aankomt, grijpen we niet in, tenzij door predatie de weidevogels dreigen te verdwijnen. In dat geval verjagen we de vos in het voorjaar uit het weidevogelgebied, voordat de vogels beginnen met broeden. We maken het de vos vervolgens moeilijk door rasters te plaatsen of door struiken te verwijderen zodat ze zich niet kunnen verschuilen. Als dat allemaal niet helpt, schiet een jager in het uiterste geval de vos af.

 • 31 oktober 2022 | Hanneke Wijnja

  Weidevogelseizoen 2022 gemiddeld, maar dat is niet meer genoeg

  Het broedseizoen van de weidevogels afgelopen voorjaar in Friesland verliep over het geheel bekeken iets bovengemiddeld. Uiteindelijk bleken er provinciebreed echter niet genoeg gruttokuikens opgegroeid te zijn om de soort in stand te kunnen houden. Dat bleek maandagmiddag tijdens de presentatie van het Jaarbericht 2022 – Weidevogels in Fryslân.

 • 11 oktober 2022 | Manita Brunekreef

  Bijzondere gast gespot in Eemland

  Na het uitvliegen van de weidevogels ontdekten we een bijzondere gast in de polders van Eemland.

 • 11 oktober 2022 | Manita Brunekreef

  Minder nesten, wel veel kuikens dit jaar in de weidevogelreservaten van Eemland

  Een terugblik op het weidevogelseizoen van 2022.

logo