Vossen

De vos hoort thuis in de Nederlandse natuur. Het roofdier stelt ons soms wel voor een dilemma: Wat doe je met een vos in de buurt van broedende weidevogels?

vossen

Vossen zijn prachtige dieren met een nuttige rol in de natuur. Het is een van de weinige grote roofdieren die nog voorkomen in ons land.  Maar vossen kunnen ook een bedreiging vormen voor zeldzame diersoorten. In dat geval proberen wij vossen te weren. Dit geldt bijvoorbeeld voor weidevogelgebieden.

Situatie

Het gaat slecht met weidevogels in ons land. De belangrijkste oorzaak is de steeds intensievere landbouw. Weidevogels kunnen moeilijk aan voedsel komen in de eentonige graslanden. Door het  vroege maaien worden de nesten vernield en de kuikens vinden er geen voedsel. Omdat onze weidevogelgebieden een oase zijn op een verder vogelarm platteland, zijn ze aantrekkelijk voor de vos. Een vos kan daar in kort tijd veel nesten leegeten.

Standpunt

Als de populaties van weidevogels weer groter worden, zijn ze beter bestand tegen predatie. Wij werken daarom samen met boeren om weidevogels te beschermen. Als het op de vos aankomt, grijpen we niet in, tenzij door predatie de weidevogels dreigen te verdwijnen. In dat geval verjagen we de vos in het voorjaar uit het weidevogelgebied, voordat de vogels beginnen met broeden. We maken het de vos vervolgens moeilijk door rasters te plaatsen of door struiken te verwijderen zodat ze zich niet kunnen verschuilen. Als dat allemaal niet helpt, schiet een jager in het uiterste geval de vos af.

 • 25 mei 2022 | Jowien van der Vegte

  Werken voor weidevogels

  De grutto’s zijn overal te horen, net als veel andere weidevogels. Natuurmonumenten gaat binnenkort verder om het Wormer- en Jisperveld fijn in te richten voor ze. Rust, eten, een partner en een fijne broedplek, dat willen ze.

 • 28 april 2022 | Jerome van Abbevé

  Verbeteren weidevogelleefgebied Texel

  In de natuurgebieden Waalenburg en Dijkmanshuizen zijn afgelopen periode werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de weidevogels

 • 01 april 2022 | Jowien van der Vegte

  Kruipen door het Wormer- en Jisperveld

  Zie je ergens de komende weken mensen kruipen of lopen op allerlei plekken in het Wormer- en Jisperveld? Geen alarm, het zijn onderzoekers. Natuurmonumenten laat dit voorjaar samen met de provincie en Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water Land en Dijken vogels en vegetatie onderzoeken.

logo