Weidevogels

Weidevogels horen thuis in het Nederlandse landschap maar sterven uit. De belangrijkste oorzaak is de steeds intensievere landbouw. Natuurmonumenten zet zich in voor het behoud van de weidevogel. Hiervoor is het belangrijk dat de landbouw een nieuwe richting inslaat door meer rekening te houden met de natuur.

Grutto

Situatie

Weidevogels voelen zich thuis in het Nederlandse boerenland. De meest bekende zijn de kievit, de grutto en de scholekster. 90 procent van de grutto’s van West-Europa bijvoorbeeld groeit op in onze kustprovincies. Weidevogels eten onder andere insecten en halen ook eten zoals wormen uit de vochtige bodem.

Probleem

De landbouw in Nederland wordt steeds intensiever. Hierdoor groeien er geen kruiden of bloemen meer in de weilanden en groeit er alleen nog gras. Op grasland komen minder insecten af. Weidevogels kunnen daardoor moeilijker aan voedsel komen. De boeren maaien het grasland voor voer voor de koeien in de wintermaanden. De maaimachine kan de nesten van de weidevogels kapot maken.Weidevogels halen hun eten ook uit de vochtige bodem. Het waterpeil in veel gebieden is verlaagd, zodat zware landbouwmachines niet in de bodem zakken. Dat zorgt voor een hardere bodem en maakt het voor de vogels lastig om voedsel uit de grond te halen.

Standpunt

Wij zetten ons in voor het behoud van de weidevogel. Natuurmonumenten heeft gebieden waar eten is voor weidevogels en waar ze hun jongen kunnen grootbrengen. Onze boswachters werken aan kruidenrijk grasland, want dat is aantrekkelijk voor insecten. Zij weren predatoren uit het gebied, bijvoorbeeld door het verwijderen van struiken waarin natuurlijke vijanden van weidevogels kunnen schuilen. Maaien gebeurt later in het seizoen, zodat kuikens voedsel en en een schuilplaats vinden.

Het is belangrijk dat de landbouw een nieuwe richting inslaat. Dit is mogelijk als de landbouw geen schade aanbrengt aan de natuur, maar haar juist aanvult. Steeds meer boeren zetten zich in om de vogels in hun weilanden te behouden. Bijvoorbeeld door rekening te houden met de nesten of pas later in het seizoen te maaien. Zo kunnen weidevogels ongestoord broeden en hun jongen veilig groot brengen.

Wij vragen ook hulp aan waterschappen en overheden. We vragen hen om tijdelijk het grondwaterpeil in landbouwgebieden te verhogen. Er ontstaan dan diepe plassen op het land, waar de grutto, de kievit en de tureluur graag slapen. Als de plas is opgedroogd, vinden ze er ook eten. Onze boswachters zorgen dat het water open blijft en niet dichtgroeit.

 • 23 oktober 2020 | Hanneke Wijnja

  Historisch slecht broedseizoen voor de Friese weidevogels

  Ieder voorjaar spannen duizenden vrijwilligers en professionals zich in om de weidevogels in Fryslân te tellen en te beschermen. De organisaties die deze tellingen (laten) uitvoeren, brengen hun gegevens jaarlijks samen in één overzicht; het Jaarbericht – Weidevogels in Fryslân. Het nieuwste exemplaar werd vrijdagmiddag 23 oktober overhandigd aan de Friese natuurgedeputeerde Douwe Hoogland.

 • 03 september 2020 | Jowien van der Vegte

  Impuls voor weidevogels in Wormer- en Jisperveld: waterbeheer en nieuwe molens

  Natuurmonumenten werkt hard om het Wormer- en Jisperveld op te knappen en te behouden voor weidevogels en planten van de veenweiden. We maken het de grutto en andere weidevogels zo prettig mogelijk. Dit najaar wordt gestart met het project ’weidevogelimpuls’ in het Wormer- en Jisperveld.

 • 13 augustus 2020 | Jerome van Abbevé

  Bank Ton Kalle in Waalenburg op Texel

  Robuuste stenen bank in Waalenburg Texel

logo