Weidevogels

Weidevogels horen thuis in het Nederlandse landschap maar sterven uit. De belangrijkste oorzaak is de steeds intensievere landbouw. Natuurmonumenten zet zich in voor het behoud van de weidevogel. Hiervoor is het belangrijk dat de landbouw een nieuwe richting inslaat door meer rekening te houden met de natuur.

Grutto

Situatie

Weidevogels voelen zich thuis in het Nederlandse boerenland. De meest bekende zijn de kievit, de grutto en de scholekster. 90 procent van de grutto’s van West-Europa bijvoorbeeld groeit op in onze kustprovincies. Weidevogels eten onder andere insecten en halen ook eten zoals wormen uit de vochtige bodem.

Probleem

De landbouw in Nederland wordt steeds intensiever. Hierdoor groeien er geen kruiden of bloemen meer in de weilanden en groeit er alleen nog gras. Op grasland komen minder insecten af. Weidevogels kunnen daardoor moeilijker aan voedsel komen. De boeren maaien het grasland voor voer voor de koeien in de wintermaanden. De maaimachine kan de nesten van de weidevogels kapot maken.Weidevogels halen hun eten ook uit de vochtige bodem. Het waterpeil in veel gebieden is verlaagd, zodat zware landbouwmachines niet in de bodem zakken. Dat zorgt voor een hardere bodem en maakt het voor de vogels lastig om voedsel uit de grond te halen.

Standpunt

Wij zetten ons in voor het behoud van de weidevogel. Natuurmonumenten heeft gebieden waar eten is voor weidevogels en waar ze hun jongen kunnen grootbrengen. Onze boswachters werken aan kruidenrijk grasland, want dat is aantrekkelijk voor insecten. Zij weren predatoren uit het gebied, bijvoorbeeld door het verwijderen van struiken waarin natuurlijke vijanden van weidevogels kunnen schuilen. Maaien gebeurt later in het seizoen, zodat kuikens voedsel en en een schuilplaats vinden.

Het is belangrijk dat de landbouw een nieuwe richting inslaat. Dit is mogelijk als de landbouw geen schade aanbrengt aan de natuur, maar haar juist aanvult. Steeds meer boeren zetten zich in om de vogels in hun weilanden te behouden. Bijvoorbeeld door rekening te houden met de nesten of pas later in het seizoen te maaien. Zo kunnen weidevogels ongestoord broeden en hun jongen veilig groot brengen.

Wij vragen ook hulp aan waterschappen en overheden. We vragen hen om tijdelijk het grondwaterpeil in landbouwgebieden te verhogen. Er ontstaan dan diepe plassen op het land, waar de grutto, de kievit en de tureluur graag slapen. Als de plas is opgedroogd, vinden ze er ook eten. Onze boswachters zorgen dat het water open blijft en niet dichtgroeit.

 • 05 juli 2021 | Manita Brunekreef

  Resulaten van een onvoorspelbaar weidevogelseizoen in Eemland

  Een weidevogelseizoen is nooit saai. Dat blijkt ook dit jaar weer in Eemland. Net zo wisselvallig als het weer, was onze hoop voor het broedsucces van ‘onze’ weidevogels.

 • 02 juli 2021 | Jerome van Abbevé

  Meer water voor weidevogels in Waalenburg

  Ophogen waterpeil in 2021
  Waalenburg is het oudste weidevogelgebied van Nederland en ligt in het hart van Texel. Door het unieke gebied in 2019 ingrijpend te verbeteren krijgt de natuur hier de kans in oude glorie te herstellen. Stapsgewijs wordt het waterpeil jaarlijks opgehoogd, zodat het oorspronkelijke waterrijke natuurgebied terug komt.  

 • 24 juni 2021 | Jowien van der Vegte

  Maaien in Wormer- en Jisperveld voor grutto’s

  Het gaat slecht met onze nationale vogel, de grutto. Het Wormer- en Jisperveld is een van de weinige grote gebieden waar het nog wel redelijk gaat met deze weidevogel. Natuurmonumenten werkt er hard aan om het veld voor de grutto en andere weidevogels zo goed mogelijk te maken.

logo