Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Zonne-energie

Natuurmonumenten is voorstander van duurzame energie, waar zonne-energie onderdeel van uitmaakt. Tegelijkertijd pleiten wij voor zorgvuldige inpassing van zonne-energie in natuur en landschap. Hierbij zijn omvang en locatie van zonnepanelen bepalend.

Direct naar

Situatie

In 2050 moet de energieproductie in Nederland volledig duurzaam zijn. Naast de kansen voor duurzame energie uit windmolens, biomassa en warmte, zijn er ook kansen voor zonne-energie.

Op dit moment levert zonne-energie nog ongeveer 6 procent van alle hernieuwbare energie in Nederland (CBS, 2018), maar op termijn kan zonne-energie een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de energiedoelstellingen. Zonne-energie is namelijk een schone vorm van energie en maakt een sterke ontwikkeling door; er ontstaan steeds meer initiatieven. Hoewel deze initiatieven vooral zijn toe te juichen, zijn er ook situaties denkbaar waar zonnepanelen minder passen.

Problematiek

Grootschalige zonneparken (grote velden van zonnepanelen op de grond) tasten natuurgebieden en waardevolle landschappen aan vanwege hun ongereptheid, cultuurhistorische karakter of herkenbare natuurlijke elementen.

Een groot ruimtebeslag van zonnepanelen in deze waardevolle gebieden kan ook voor verstoring zorgen en vormt een risico: er kan verlies, verandering en verstoring van leefgebieden van soorten optreden. 

Standpunt

Natuurmonumenten is voorstander van zonne-energie, maar pleit wel voor zorgvuldige inpassing in natuur en landschap. Wij zijn in de eerste plaats voor zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven. Dit heeft weinig effecten op natuur en landschap en verdient maximale inzet. Volgens Natuur & Milieu is nog ruimte voor maar liefst 145 miljoen zonnepanelen op de Nederlandse daken. Als al deze daken benut worden, kan Nederland tot wel 40% van haar elektriciteit uit de zon halen- in totaal 40 GW zonnestroomvermogen, waarmee jaarlijks zo’n 120 PJ aan energie opgewekt kan worden (Natuur en Milieu, 2017).

Daarnaast zien we mogelijkheden in meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld opwekking van zonne-energie gecombineerd met andere functies (grootschalige infrastructuren of waterberging) mits natuur-, cultuurhistorische- en landschapswaarden niet in het geding komen. Verder ondersteunen wij in het algemeen altijd kleinschalige opwekking van zonne-energie.

Over grootschalige zonneparken zijn we zeer kritisch. Die passen niet in natuurgebieden en waardevolle landschappen en kunnen leefgebieden van soorten nadelig beïnvloeden. Natuurmonumenten vindt dat bescherming van deze bijzondere gebieden voorop moet staan.

We volgen de ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie nieuwsgierig en ondersteunen de initiatieven die tevens voordelen hebben voor de biodiversiteit. We zijn dan ook nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor zonne-energie van geschikte omvang op locaties waarbij geen natuur- en landschapswaarden in het geding zijn.

Zonneparken op landbouwgrond kan in bepaalde gevallen inkomsten genereren en tegelijkertijd zorgen voor een verhoging van natuurwaarden. Op landbouwgrond met zonnepanelen zijn bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen of kunstmest nodig in vergelijking met volledig agrarisch landgebruik.

Ook vervuilde gronden of voormalige afvalstortplaatsen kunnen geschikt zijn voor zonnepanelen. Hetzelfde geldt voor locaties met verhoogde (grond)waterstanden. Maar ook hier is een zorgvuldige inpassing in natuur en landschap belangrijk. Daarnaast dient het plaatsen van zonnepanelen altijd in samenspraak te gaan met omwonenden en andere betrokkenen. 

Wat doet Natuurmonumenten?

Met behoud van robuuste natuurgebieden (en daarmee ook de opvang van CO2), klimaatbuffers, biomassa en het verminderen van onze eigen CO2-.uitstoot, levert Natuurmonumenten haar bijdrage aan een duurzame wereld. 90 % van onze elektriciteit wordt met windenergie opgewekt en 10% via eigen zonnepanelen, bijvoorbeeld op daken van onze beheerkantoren.

Daarnaast werken we met derden samen op het gebied duurzaamheid. Zo willen wij biomassa (riet, gras, stro en houtresten) dat vrijkomt bij natuurbeheer aanbieden als grondstof voor het opwekken van energie aan DSM Nederland. Hier kunnen in de toekomst duurzame producten van worden gemaakt . Tevens werken we sinds 2012 samen met Greenchoice die uitsluitend groene stroom levert waarvan het merendeel in Nederland is opgewekt. 

Wat kan jij doen?

Bij een bezoek aan de natuur past natuurlijk groen reizen: kom vooral op de fiets of met het openbaar vervoer. Iedere dag kun jij het verschil maken met milieubewuste keuzes. Denk je eraan om zonnepanelen te nemen? Neem dan eens een kijkje op de website van Greenchoice. Zie ook de website van MilieuCentraal voor meer inspiratie voor groen gedrag!