Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Ssst… het is kraamtijd

15 februari 2023 | Elske Schuurmans

In het natuurgebied op Schiermonnikoog broeden verschillende soorten vogels zoals lepelaars, meeuwen, scholeksters, velduilen, kiekendieven en nog veel meer. In het broedseizoen hebben ze rust en ruimte nodig om hun nest te bouwen, eieren te leggen en voor de kuikens te zorgen.

Lepelaars aan het begin van het broedseizoen!

Wandel daarom in het voorjaar over de aangegeven routes en gun de vogels een veilige plek om hun jongen groot te brengen. De Oosterkwelder, het gebied ten oosten van de Kobbeduinen, is van 15 april tot 15 juli afgesloten voor het publiek om de vele broedvogels daar te beschermen.

Help jij mee?

  • Blijf op de paden
  • Houd je hond aan de lijn
  • Laat geen afval achter in de natuur

Broedvogel excursie

Toch naar de broedvogels? Ga dan mee op excursie. Tijdens het broedseizoen kun je  met de boswachter van Natuurmonumenten op bezoek gaan bij de meeuwenkolonie op de kwelder. Informeer voor data en tijd bij informatiecentrum Het Baken.

Elske Schuurmans

Ledencommissie