Friesland

Nieuws uit Friesland

 • Griend
  12 mei 2021 | Cynthia Borras

  Onderzoek herstel Griend afgerond

  In 2016 is er op het eiland Griend een grote herstelmaatregel uitgevoerd om de bijzondere natuur te behouden en te beschermen. De jaren erna (2016-2020) hebben onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit en het NIOZ gewerkt aan een intensief onderzoeksproject.

 • Lammergier
  12 mei 2021 | Sietske Westerhof Marchand

  Zeldzame lammergier laat zich zien in het Fochteloërveen.

  Bijzonder verheugd over bezoek lammergier in het Fochteloërveen.

 • De Slotplaats - horeca ondernemers
  06 mei 2021 | Hanneke Wijnja

  Nieuwe ondernemer voor De Slotplaats

  Natuurmonumenten heeft voor landgoed De Slotplaats een nieuwe horeca ondernemer gevonden. Op 5 mei hebben Mieke Rijnbeek en Jouke Drijfhout de samenwerkingsovereenkomst getekend en officieel de sleutel van het pand in ontvangst genomen!

 • Bebording beheerkantoor Friesland Natuurmonumenten
  04 mei 2021 | Sietske Westerhof Marchand

  Bebording eenheden Friese Weiden & Wadden en Noordenveld gerecycled

  De voormalige beheereenheden Friese Weiden & Wadden en Noordenveld recyclen oude bebording en creeren daarmee een bank voor het team en bezoekers van de nieuwe beheereenheid Friesland.

 • Kraanvogel met kuiken
  04 mei 2021 | Sietske Westerhof Marchand

  Zorgen om rust in de natuur

  LandschappenNL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer verenigen zich in aanloop naar en tijdens broedseizoen.

 • Scholeksters bij jachthaven
  21 april 2021 | Cynthia Borras

  Wij&Wadvogels Schiermonnikoog

  In 2021 en 2022 wordt op Schiermonnikoog, in het kader van het project Wij&Wadvogels, gewerkt aan meer broed- en rustruimte voor wadvogels op Schiermonnikoog én verantwoorde voorzieningen om de vogels te bekijken.

 • Oostpunt Schiermonnikoog
  12 april 2021 | Fred Prak

  Net op Zee, was het maar waar

  Een stroomkabel dwars door ons meest unieke natuurgebied. Leef-, broed- en foerageergebied van lepelaar, dwergstern en scholekster, Dwars door één van de weinige plekken waar de natuur duizenden jaren heeft gewerkt aan een ongestoord landschap, de eilander Balg van Schiermonnikoog. Wij vinden dat een heel slecht plan. Vooral omdat het echt anders kan. Er zijn andere tracés onderzocht en beschikbaar. We moeten in navolging van de Green deal van de EU samenwerken met andere landen rond de Noordzee. Het energievraagstuk raakt ons allemaal. Opgewekte stroom moet uiteindelijk naar de eindgebruiker, maar dat hoeft en mag niet ten koste gaan van kwetsbare natuur.

 • grutto-skrok
  08 april 2021 | Hanneke Wijnja

  Skrok: mozaïek voor weidevogels

  De lente is begonnen en het hart van menig vogelwachter, boer en boswachter klopt wat sneller nu er weer baltsende weidevogels boven de ‘greide’ buitelen. Op het hooggelegen Skrok zijn alle stuwen gesloten om het water vast te houden, zijn de broedvogeltellingen gestart en staan de camera’s al weer bij de eerste kievitsnesten. Gerard van Asselt is mozaïekregisseur voor de agrarische natuurvereniging De Greidhoeke die zich samen met vijf andere ANV’s verenigd heeft in het agrarisch collectief Westergo. Hij bezoekt deze dagen regelmatig het beheerkantoor van Natuurmonumenten.

 • Kievit kuikens
  22 maart 2021 | Hanneke Wijnja

  Digitale ledenbijeenkomst: Vogels, vlinders en veen, allemaal biodiversiteit?

  Op woensdagavond 7 april organiseert de Friese Ledencommissie een digitale ledenbijeenkomst met een boeiende presentatie over biodiversiteit door Koos Biesmeijer. Koos is wetenschappelijk directeur bij Naturalis Biodiversity Center in Leiden en bestuurslid van Natuurmonumenten.

 • Heikikkers
  25 februari 2021 | Sietske Westerhof Marchand

  Amfibieën kunnen veilig oversteken

  De Fochteloërveenweg wordt de komende dagen mogelijk tijdelijk afgesloten om amfibieën de kans te geven om veilig over te steken.

 • logo