Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Kom naar de ledenbijeenkomst op 1 april 2023 in het kerkje in Leons.

24 februari 2023 | Elske Schuurmans

‘Skries op 'e hikke ropt grito-griet'

De grutto staat centraal op de ledenbijeenkomst op 1 april in Leons.

Grutto

Wat doet Natuurmonumenten om voor deze vogel in de Greidhoeke meer ruimte te creëren en ze het naar de zin te maken? Hoe werken we samen met de boeren?
En wat doen de boeren van de Natuerkoöperaasje Baarderadiel allemaal om zoveel mogelijk jonge weidevogels vliegvlug te krijgen? Hoe past dat allemaal binnen het “aanvalsplan grutto”? 

Op deze vragen gaan we in op de ledenbijeenkomst. We gaan ook het veld in met de boswachter. Op zoek naar de grutto’s en de andere weidevogels. Dus neem je verrekijker mee!

We starten om 10.00u. Meld je hier aan i.v.m. de beschikbare ruimte in de kerk. Daar vind je ook het volledige programma.
 

Onderdeel van de bijeenkomst op 1 april is de jaarlijkse ledenvergadering voor de Friese leden

Agenda Ledenvergadering Natuurmonumenten Fryslân 1-04-2023 te Leons
opening
1. verslag ledenvergadering 2-04-2022 Kimswerd, vaststellen
2. jaarverslag 2022, gelegenheid tot stellen van vragen
3. samenstelling Ledencommissie, herbenoeming (2e termijn) Bert Lenten als ledenvertegenwoordiger en voorstellen Elske Schuurmans lid van de Ledencommissie.
4. jaarplan 2023, gelegenheid tot meegeven ideeën
sluiting.

Elske Schuurmans

Ledencommissie