Nieuws van de boswachter

Stemmen? NATUURLIJK

02 februari 2023 | Liesbeth Meijer

Op 15 maart kun je weer stemmen. Voor de provinciale staten en de waterschaps besturen.
De samenstelling van die besturen zijn bepalend voor een mooie provincie met overal gezonde natuur en voldoende water.

Laat je stem...

De provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân zijn bepalend voor onze mooie provincie met overal gezonde natuur en voldoende water. Voldoende water bijvoorbeeld om de veengebieden niet verder te laten inklinken en hoogveen te laten groeien. Dus water vasthouden en niet zo snel mogelijk afvoeren naar de Waddenzee. We moeten samen werken aan schoon water, een groene leefomgeving, een gezonde bodem en schone lucht. Samen met boeren, bestuurders, bedrijven en boswachters.

Jíj geeft om de natuur. Om het klimaat.

Als natuurliefhebbers deze verkiezingen niet gaan stemmen, dan verliest de natuur. Dus moet je natuurlijk gaan stemmen. Moeten we allemaal natuurlijk gaan stemmen. Voor de natuur. Voor onze toekomst.

Gebruik die stem van je.

Laat je stem op 15 maart...
vliegen, stromen, leven...
Stemmen? NATUURLIJK!
Meer weten : https://www.natuurmonumenten.nl/stem-natuurlijk

Liesbeth Meijer
logo