Friesland

Projecten in Friesland

 • Drentseweg luchtfoto
  Project

  Herinrichten Drentseweg

  Van akker naar hydrologische buffer.
  Inrichten van een randzone in het Fochteloërveen om verdroging te voorkomen.

 • gewone slibanemoon
  Project

  Waddenmozaïek voor rijke Waddenzee

  Het project Waddenmozaïek brengt de onderwaternatuur van de Waddenzee in kaart en probeert manieren uit om de natuur te herstellen.

 • Kraanvogel fochteloerveen
  Project

  Natuurherstel Fochteloërveen

  Op de grens van Friesland en Drenthe werkt Natuurmonumenten aan het herstel van één van onze laatste grote hoogveengebieden. Met succes, want sinds 2001 broedt zelfs de kraanvogel jaarlijks in dit bijzondere natuurgebied.

 • logo