Ga direct naar inhoud
Terug

Fietsroute Greidhoeke: Skrok, Skrins en de Lionserpolder

Waar: Friesland

Fietsroute Greidhoeke: Skrok, Skrins en de Lionserpolder (Friesland)
2 uur 40
32,26 km

Over de route

Fiets door het weidegebied van de Greidhoeke, ten zuidwesten van Leeuwarden, en geniet van de vele vogels en prachtige vergezichten. Onderweg kom je langs de drie weidevogelgebieden van Natuurmonumenten: Skrok, Skrins en de Lionserpolder.

Waar kun je starten

Grutto (Limosa limosa)
Startpunt

Routepunt Kerk van Easterlittens

Wat kom je onderweg tegen?

Boerenland en weidevogelgebieden

1. Boerenland en weidevogelgebieden

In Friesland is veel grond via ruilverkaveling opnieuw en economischer ingedeeld. Onderweg zie je buiten de natuurgebieden veel Intensief gebruikt boerenland, wat een strakke verkaveling heeft en erg vlak is. De oude kreken en de natuurlijke oneffenheden zijn weggehaald. Hierdoor is ook de begroeiing eentoniger geworden: er staat alleen hoogproductief gras. Natuurmonumenten zorgt er voor dat de natuurgebieden Skrok, Skrins en de Lionserpolder geschikt zijn voor weidevogels. Ieder voorjaar worden enkele percelen in de weidevogelgebieden licht bemest met ruige stalmest. Een aantal percelen worden met lage dichtheden vee beweid. Het zo karakteristieke greppelpatroon wordt goed onderhouden. Dit is belangrijk voor afwatering in de percelen. Ook de weidevogels hebben er tijdens het broedseizoen voordeel van. Zodra er gevaar dreigt, verstoppen de kleine kuikens zich in de diepe greppels zodat ze van boven af niet te zien zijn voor bijvoorbeeld roofvogels. In het voorjaar blijven in elk perceel een aantal greppels vol water staan. Op deze manier ontstaat er meer mozaïek in de gebieden.

Vegetatie

2. Vegetatie

Hier zie je het natuurgebied Skrok liggen. In dit hobbelige, waterrijke land komen maar liefst honderd soorten planten voor. Vooral aan de sloot(kant) is de vegetatie bijzonder. Er staan onder meer holpijp en zwanenbloem. In het voorjaar kleuren de weilanden hier geel van boterbloemen en rood van de veldzuring.

Vogelkijkhut Skrok

3. Vogelkijkhut Skrok

Veel terpen zijn in de loop van de jaren afgegraven of geëgaliseerd. De waterplas in Skrok is zo’n afgegraven terp. In 1930 werd hier de terp Swyns afgegraven. In het vroege voorjaar komen hier duizenden grutto’s en smienten op zoek naar voedsel. Later in het voorjaar zie je ook kemphanen, kluten, bruine kiekendief en vele andere vogels. Vanuit de vogelkijkhut zijn ze goed te bespieden.